«ΣΕΒ και ΙΒΕΠΕ προετοιμάζουν τις νέες και τους νέους  για να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα του Industry 4.0»

 

Ξεκίνησε η κατάρτιση από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) 35 νέων, αποφοίτων της τεχνολογικής και τεχνικής εκπαίδευσης, που συμμετέχουν στην πιλοτική πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές», η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, και παράλληλα με την πρωτοβουλία «Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής».

 

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης 144 ωρών, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των σύγχρονων βιομηχανιών που είναι μέλη του ΣΕΒ, αναπτύσσοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες λειτουργίας, ελέγχου, συντήρησης και επισκευής  των αυτοματοποιημένων βιομηχανικών εγκαταστάσεών τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Επίσης, στελέχη των επιχειρήσεων αυτών θα παρουσιάσουν πραγματικά παραδείγματα (cases) και θα προσφέρουν συμβουλές mentoring.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

 

Όπως τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ Αλέξανδρος Χατζόπουλος: «Σήμερα η ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από τη διασύνδεσή της με τις ανάγκες της επιχειρηματικότητας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ενώ συγχρόνως ανοίγει νέους ορίζοντες στην επαγγελματική προοπτική των νέων της πατρίδας μας. Ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία #Skills4jobs αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο ευθύνης και συμβολής προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, στοχεύουμε να εφοδιάσουμε τις νέες και τους που είναι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα σύγχρονα επαγγέλματα του Industry 4.0. Πρόκειται για επαγγέλματα, που προσφέρουν, μεταξύ των άλλων, ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης, αμοιβών και επαγγελματικής εξέλιξης. Πιστεύουμε ότι με το πρότυπο πρόγραμμα #Skills4jobs, όπως και με άλλες δράσεις, ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη να καταστίσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μια ελκυστική και κατ’ επέκταση μια συνειδητή επιλογή για τους νέους μας».

 

Ο κ. Χάρης Κυριαζής, Πρόεδρος ΔΣ του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αναφέρει:«Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που αποτελεί τον βραχίονα του ΣΕΒ στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επικεντρώνεται κυρίως στην προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης και αντίστοιχων πιστοποιήσεων που δεν διατίθενται από άλλους παρόχους στον βαθμό που τα χρειάζεται η αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρότυπη πιλοτική πρωτοβουλία Skills4Jobs σχεδιάζεται για να ανοίξει τον δρόμο για μία συνολικότερη κάλυψη των πραγματικών και επιτακτικών αναγκών της βιομηχανίας και άλλων κλάδων που σήμερα υποφέρουν από την έλλειψη επαρκώς κατηρτισμένου τεχνικού προσωπικού. Η επιτυχία της θα συμβάλλει ουσιαστικά στην άρση ενός από τα εμπόδια για την ανάπτυξη του δυναμικού της παραγωγής στη χώρα μας.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία του ΣΕΒ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μέγας χορηγός των προγραμμάτων #Skills4Jobs του ΣΕΒ είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ. Στρατηγικοί Χορηγοί τα Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. και ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ και Χορηγοί η CENERGY HOLDINGS S.A., η ELVALHALCOR A.E., η GOLDAIR CARGO, ο OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε..

Σχετικά με την πρωτοβουλία Skills4Jobs

Πρόκειται για μια νέα δυναμική πρωτοβουλία που έχει στόχο να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούν οι σύγχρονες, οργανωμένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και να διασυνδέσει τους νέους της χώρας με την αγορά εργασίας, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί ο ΣΕΒ, ξεκινώντας με δύο πιλοτικές δράσεις σε συνεργασία με το ReGeneration.

 

Το «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές» και το «Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής» απευθύνονται σε νέες και νέους που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από την τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι δύο δράσεις του Skills4Jobs περιλαμβάνουν:

  1. Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τους Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και για τους Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ).
  2. Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills),
  3. Συμβουλευτική & Μentoring, και
  4. Απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών με ανταγωνιστικούς μισθούς σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σχετικά με τον ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει και προωθεί με συνέπεια την ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα από το 1907. Είναι η ανεξάρτητη φωνή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας περισσότερο από το 40% της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Ως κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει στον εθνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει σταθερά και με συνέπεια τη συνεργασία με την κυβέρνηση, τα κόμματα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση και υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών. Ο ΣΕΒ, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υποστηρίζεται αποκλειστικά από συνδρομές και χορηγίες των μελών του. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.sev.org.gr

 

Σχετικά με το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ  

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 1980, παρακολουθώντας συνεχώς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, ανέργους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα  ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, και έχει έντονη εκπαιδευτική δράση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με την πραγματική προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων ανά κλάδο οικονομίας και ανά επάγγελμα, στοχεύοντας στο να υποστηρίξουν τους καταρτιζομένους να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό επαγγελματικό προφίλ μέσω της αναβάθμισης και επικαιροποίησης γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων (upskilling/reskilling). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.ivepe.gr/el/