Αναζητώντας την «Έξυπνη Εκπαίδευση»

του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Στην λογική του «η εκπαίδευση έχει ήδη αλλάξει σελίδα» και με την συνειδητοποίηση ότι «το αύριο περνάει μέσα από τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης – τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη ως Microsoft Showcase School – διοργάνωσαν (για 6η χρονιά) μια ημερίδα ενημέρωσης/επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ευρύτερα ενδιαφερομένων, με διαδικτυακή προβολή, σε λογική μετασχηματισμού «με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας». Κωδική ονομασία: Reimagining Education.

Χαρακτηριστικά, μιλώντας εκ μέρους του Γραφείου του Επικεφαλής Οικονομολόγων της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Χάρρυ Πατρινός αναφέρθηκε στο πώς «η αγορά αμείβει την βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου […] και γι αυτό όλοι επενδύουν στην εκπαίδευση». Αναφέρθηκε στο γνώριμο παράδειγμα της Φινλανδίας και στο πώς η χώρα αυτή επένδυσε στην εκπαίδευση, μεταρρυθμίζοντας το συνολικό σύστημά της από σύστημα επιλογής σε σύστημα ενίσχυσης των γενικών γνώσεων αλλά και εστιάζοντας σε νέες προσεγγίσεις. Τόνισε επίσης πώς η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης παραμένει κεντρικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης στις ημέρες μας.

Επίσης, η Ίλια Τζωρτζοπούλου, της startup Morphosis Skills Ltd ανέλυσε το πώς οι ακαδημαϊκές δεξιότητες/hard skills χρειάζεται πλέον επιτακτικά να συνοδεύονται από soft skills, όπως «ομαδικότητα, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία, συναισθηματική νοημοσύνη, διερευνητική σκέψη». Τέτοια είναι τα νέα ζητούμενα της αγοράς εργασίας και σε μια τέτοια κατεύθυνση χρειάζεται να εξοπλίζονται τα παιδιά σήμερα.

Η Dina Ghobashy, επικεφαλής education leadership στην Microsoft, παρουσίασε ως εισήγηση το «να βλέπουμε με νέα ματιά» κατά τρόπο που θα οδηγεί τους μαθητές να μάθουν «να παίρνουν την ηγετική πρωτοβουλία ή να μοιράζονται την ηγετικότητα, να μετρούν τις ίδιες τους τις επιδόσεις […] να ολοκληρώνουν την μαθησιακή προσέγγιση με κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση» Παρόμοιοι στόχοι θέτουν όμως νέες απαιτήσεις στους διδάσκοντες και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία Reimagining Education.

Σε εισαγωγική της τοποθέτηση, περιγράφοντας την ανάγκη συνεργασίας της ψηφιακής υποδομής με τον ανθρώπινο παράγοντα, η Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε την σημερινή πρόκληση με τον τίτλο «Αριστοτέλης και Κώδικας», για να αποκρυσταλλώσει την θέση της στο: «Η μηχανή θα είναι πάντα πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Ο άνθρωπος έχει την ενσυναίσθηση, την φαντασία, την δημιουργικότητα. Και έχει την δυνατότητα να κατευθύνει προς το γενικό καλό – πολλές φορές και προ το γενικό κακό. […] Χρειαζόμαστε λοιπόν πολίτες με θεωρητική, ουμανιστική/ανθρωπιστική κατάρτιση και ταυτόχρονα με ψηφιακές δεξιότητες».

Από την διοργανώτρια ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, η Γενική Διευθύντρια Ασπασία Χασιώτη έθεσε ως αρχή: «σε αυτήν την διαδρομή θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας κάθε δυνατή ευκαιρία, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αλλά και αποστάσεις».

Ίσως σ’ αυτό το τελευταίο, δηλαδή στην κριτική απόσταση, να βρίσκεται η πιο κρίσιμη διάσταση του εγχειρήματος Reimagining Education – σίγουρα μαζί με την ανταλλαγή απόψεων και την εμπέδωση εμπειριών στις διάφορες ψηφιακές δεξιότητες και τα αντίστοιχα εργαλεία.