Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Release date: Σεπτέμβριος 2003
For checkout you will be redirected to the site of Nomiki Bibliothiki
10.00€
BUY HERE

Η Drucilla Barker και η Susan Feiner αναγνωρίζουν τη σημασία της κοινωνικής θέσης -φύλο, φυλή, τάξη, σεξουαλική ταυτότητα και εθνικότητα- στις οικονομικές διαδικασίες που καθορίζουν την οικογενειακή κατάσταση, την αμειβόμενη απασχόληση, τις σχέσεις στην αγορά και τις διεργασίες που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία.

Pages
ISBN
Cover
Author
Publication Date
Publisher