Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2η έκδοση)

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2η έκδοση)
Release date: Μάιος 2015
For checkout you will be redirected to the site of Nomiki Bibliothiki
15.00€
BUY HERE

Το βιβλίο προσφέρει μερικές πρακτικές ιδέες που θα διευκολύνουν τον ιδιοκτήτη μιας οικογενειακής επιχείρησης να προχωρήσει στη διαδικασία διαδοχής.

Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στο θέμα των βασικών αρχών της Οργάνωσης και Διαχείρισης της υπό μεταβίβαση επιχείρησης, με δεδομένο ότι η καλή διαδοχή προϋποθέτει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο πόσο σημαντικό είναι ένας ιδιοκτήτης να γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μια ελκυστική επιχείρηση στο διάδοχο. Έτσι, το έργο της μεταλαμπάδευσης θα είναι πιο εύκολο και πιο αποδοτική θα είναι μια ομαλή και επιτυχημένη παράδοση της επιχείρησης στους μελλοντικούς διαδόχους.

Χαιρετισµοί: Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ανδρέας Χατζηδαµιανού

Πρόλογοι: ∆ηµήτρης Σαµαράς, Χρήστος Αθανασσάς

Language
Pages
ISBN
Cover
Author
Publication Date
Publisher