Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Release date: Οκτώβριος 2013
Publisher: Εκδόσεις Κέρκυρα - Economia Publishing
For checkout you will be redirected to the site of Nomiki Bibliothiki
30.00€
BUY HERE

Με ξεχωριστό κεφάλαιο "Η Ελλάδα και ο Κόσμος" (ειδικές αναφορές στην εμπορική νατυιλία, στη διασπορά και στην ορθοδοξία), το βιβλίο παρουσιάζει και αναλύει τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς χωρών και τα οράματα παραγόντων του κόσμου. Πρόκειται για ένα συνδυασμό κριτικής ανάλυσης και εικονογραφίας, με νοερούς χάρτες που αποτελούν σημαντικό μέσο παρατήρησης του κόσμου και μελέτης της μεταβαλλόμενης σύγχρονης πραγματικότητας.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Language
Pages
ISBN
Cover
Author
Publication Date
Publisher