Απρίλιος 2019: Στροφή στην ποιότητα

Απρίλιος 2019: Στροφή στην ποιότητα
Release date: Απρίλιος 2019 / τ. 981
Publisher: Εκδόσεις Κέρκυρα
For checkout you will be redirected to the site of Nomiki Bibliothiki
3.90€
BUY HERE
Language Ελληνικά
Pages 68
Cover Μαλακό
ISSN 1109 1584 04
Chief Editor Χάρης Σαββίδης
Editorial Director Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης