Ιανουάριος 2020: 2020 χρονιά στο κόκκινο για πράσινη λύση

Ιανουάριος 2020: 2020 χρονιά στο κόκκινο για πράσινη λύση
Release date: Ιανούαριος 2020 / τ. 990
Publisher: Εκδόσεις Κέρκυρα
For checkout you will be redirected to the site of Nomiki Bibliothiki
3.90€
BUY HERE
Language Ελληνικά
Pages 76
Cover Μαλακό
ISSN 1109 1584 01
Chief Editor Χάρης Σαββίδης
Editorial Director Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης