Ιανουάριος 2019: Εταιρική διακυβέρνηση: Επείγουν οι μεταρρυθμίσεις

Ιανουάριος 2019: Εταιρική διακυβέρνηση: Επείγουν οι μεταρρυθμίσεις
Release date: Μάρτιος 2019 / τ. 980
Publisher: Εκδόσεις Κέρκυρα
For checkout you will be redirected to the site of Nomiki Bibliothiki
3.90€
BUY HERE
Language Ελληνικά
Pages 68
Cover Μαλακό
ISSN 1109 1584 03
Chief Editor Χάρης Σαββίδης
Editorial Director Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης