Σεπτέμβριος 2019: Αυτή είναι η Νέα Ινδία

Σεπτέμβριος 2019: Αυτή είναι η Νέα Ινδία
Release date: Σεπτέμβριος 2019 / τ. 986
Publisher: Εκδόσεις Κέρκυρα
For checkout you will be redirected to the site of Nomiki Bibliothiki
3.90€
BUY HERE
Language Ελληνικά
Pages 68
Cover Μαλακό
ISSN 1109 1584 09
Chief Editor Χάρης Σαββίδης
Editorial Director Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης