Ελλειμματικό το εμπορικό ισοζύγιο με την Τουρκία

Τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Eurostat

επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ

Η σημαντική μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία στο διάστημα 2019-20 είχε ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας να παρουσιάσει για πρώτη φορά μετά από χρόνια έλλειμμα (€212,9 εκατ.). Συνολικά το διμερές εμπόριο αγαθών διαμορφώθηκε το 2020 σε €2,9 δισ., ελαττωμένο κατά €1 δισ. Η Τουρκία αποτελεί τον 6ο μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα, με το μερίδιό της στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών να ανέρχεται σε 4,4%. Αντίστοιχης σημασίας είναι οι εισαγωγές που πραγματοποιεί η Ελλάδα από την Τουρκία, αν και το 2020 περιορίστηκαν κατά €392,1 εκατ. ή 20,2%.

Τα πετρελαιοειδή αποτελούν τον σημαντικότερο τομέα των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία, με μερίδιο 36,1%, ενώ αύξηση 70% έχουν καταγράψει την τελευταία διετία οι εξαγωγές πρώτων υλών, που πλέον βρίσκονται στη δεύτερη θέση (16,7%). Ακολουθούν τα χημικά (16,1%), τα βιομηχανικά (13,1%), τα μηχανήματα και οχήματα (9,8%) και τα τρόφιμα (3,2%). Αναφορικά με τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η Ελλάδα από την Τουρκία, στην πρώτη θέση βρίσκονται τα βιομηχανικά προϊόντα (32,4%), αν και την τελευταία διετία έχουν περιοριστεί κατά το ένα πέμπτο. Ακολουθούν μηχανήματα και οχήματα (22,9%), διάφορα βιομηχανικά είδη (13,2%), χημικά προϊόντα (10,7%), πετρελαιοειδή (9,5%) και τρόφιμα (9,4%).

Εντυπωσιακή βελτίωση κατέγραψε το εμπορικό ισοζύγιο τον Φεβρουάριο, τελευταίο μήνα πριν το ξέσπασμα της πανδημίας στην Ευρώπη. Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε στα δύο τρίτα του αντίστοιχου περσινού (στα €1.141,6 εκατ. από €1.708,4 εκατ.), με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά €226,4 εκατ. (8,5%) και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά €340,4 εκατ. (7,8%). Εξαιρουμένων πάντως των πετρελαιοειδών, η βελτίωση περιορίζεται αισθητά, με τις εισαγωγές να μειώνονται κατά €173,3 εκατ. (5,1%), τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά €76 εκατ. (3,7%) και το εμπορικό έλλειμμα να περιορίζεται κατά €249,3 εκατ. (18,5%).

 

Στο πρώτο δίμηνο του 2021 οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά €107,9 εκατ. (2%) συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και οι εισαγωγές κατά €1.114,8 εκατ. (12,2%), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να περιοριστεί κατά €1.006,9 εκατ. (28%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά €95,3 εκατ. (2,4%) και οι εισαγωγές μείωση €547,5 εκατ. (7,8%), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να περιοριστεί κατά €643,3 εκατ. (23%). Η αύξηση των εξαγωγών τροφοδοτήθηκε πρωτίστως από τα χημικά προϊόντα (αύξηση €119,7 εκατ. ή 15,7% με μεγάλο πρωταγωνιστή τα φαρμακευτικά).