Σύμφωνα με έρευνα της PricewaterhouseCoopers μεταξύ 300 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων σε 10 χώρες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι απροετοίμαστες για την Πράσινη Συμφωνία

Πολύ δρόμο καλούνται να διανύσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη ώστε να ανταπεξέλθουν στα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal).

Μάλιστα, πολλές από αυτές όχι μόνο δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες αλλά δηλώνουν ότι δεν είναι καν επαρκώς εξοικειωμένες με τις υποχρεώσεις που φέρνει το νέο πλαίσιο.

Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε η PricewaterhouseCoopers μεταξύ 300 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στελέχη ερωτήθηκαν πώς οι εταιρείες τους ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα που φέρνει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι απαντήσεις τους δείχνουν ανάγλυφα πως απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά ώστε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να γίνει πράξη.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, λιγότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν επαρκώς εξοικειωμένες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Έτσι, όπως είναι και σε μεγάλο βαθμό λογικό, υπάρχει σημαντική διαφορά στην πληροφόρηση αλλά και την προετοιμασία έναντι των προκλήσεων που έρχονται ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τις μικρότερες. Και αυτό γιατί οι πρώτες διαθέτουν εξειδικευμένες ομάδες που ασχολούνται με τη φορολογία και τις χρηματοδοτήσεις, καθώς και τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης και βιωσιμότητας που τροφοδοτούνται με επαρκείς πόρους. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις αυτές, τα στελέχη δηλώνουν πως βρίσκονται στα πρώιμα στάδια κατανόησης της Πράσινης Συμφωνίας.

 

Ανάμεσα στα όσα προβλέπει η Πράσινη Συμφωνία, το στοιχείο με το μεγαλύτερο αντίκτυπο μεταξύ των επιχειρήσεων αναμένεται να είναι ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), που θα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες εισαγωγές προϊόντων με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Ο μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για να αποτρέψει τη διαρροή άνθρακα, δηλαδή την μετατόπιση της παραγωγής με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους δύο ερωτώμενους (51%) δήλωσε ότι σχεδιάζει να μετεγκαταστήσει άμεσα κομβικά σημεία της εφοδιαστικής του αλυσίδας ενώ η μεγάλη πλειονότητα απήντησε ότι η κίνηση αυτή θα γίνει εντός ή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα αυτές που ανήκουν στους κλάδους της βιομηχανίας και των προμηθειών προκαλούν τις περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όμως ένα σημαντικό κομμάτι αυτών πραγματοποιεί ήδη βελτιώσεις αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την παραγωγική διαδικασία. Ταυτόχρονα, σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες τόνισε ότι η εταιρεία του κινείται ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και ένας στους τρεις αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.