Φίλιππος Δογάνης, συνιδρυτής της EUCLIA

Οικονομική Επιθεώρηση, Μάϊος 2022, τ.1018

STARTUPS

συνέντευξη στον Χάρη Σαββίδη

Στα τέλη του προηγούμενου Σεπτέμβρη η Σύγκλητος του ΕΜΠ ενέκρινε την ίδρυση της ΙΚΕ-τεχνοβλαστού EUCLIA. Σε αυτή συμμετέχουν ερευνητές της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ που το προηγούμενο διάστημα συναντήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και από κοινού ανέπτυξαν προϊόντα λογισμικού. Αυτά θέλουν να αξιοποιήσουν μέσω της EUCLIA, επιδιώκοντας να παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, εκπαίδευσης και υλοποίησης μοντέλων μηχανικής μάθησης. Ζητούμενο είναι, επίσης, η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη ιδιοτήτων υλικών και φαρμάκων, καθώς και ανεπιθύμητων συνεπειών στην υγεία και το περιβάλλον.

Μεταξύ των συνιδρυτών της Euclia-ΙΚΕ είναι ο Φϊλππος Δογάνης, απόφοιτος κι αυτός της σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., με ειδίκευση στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Διεργασιών και Συστημάτων. Λίγες ημέρες πριν το Πάσχα βρεθήκαμε και συζητήσαμε για την εμπειρία του από τα πρώτα βήματα στην επιχειρηματική κονίστρα της Ελλάδας.

 Euclia – περίεργο όνομα…

Η επωνυμία Euclia προήλθε από συνδυασμό όσων θέλαμε να επιτύχουμε με την εταιρεία μας. Έτσι, στην αγγλική γλώσσα, euclia είναι ένα είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού και συμβολίζει για εμάς την περιβαλλοντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας. Ταυτόχρονα, στα αρχαία ελληνικά, η λέξη «εύκλεια» έχει την έννοια της καλής φήμης που θέλουμε να μας χαρακτηρίζει, αλλά θυμίζει και την Ευκλείδεια γεωμετρία, που προσέφερε τις βάσεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης γεωμετρίας αλλά και πολλών κλάδων των μαθηματικών.

Η Euclia αποτελείται από ερευνητές-μηχανικούς, που όλοι προέρχονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται στη Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Η ομάδα έχει πολύχρονη εμπειρία και ισχυρή συνοχή, καθώς συνεργάζεται στενά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Κοινό όραμα είναι η ανάπτυξη ενός τεχνοβλαστού υψηλής τεχνολογικής στάθμης που θα βρει απήχηση στην περιοχή του Modelling As a Service (MaaS) και θα αξιοποιήσει εμπορικά τα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης της ομάδας στα ερευνητικά προγράμματα.

Δηλαδή τι ακριβώς κάνετε;

Η Euclia καθιστά εύκολη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικό περιβάλλον, υπερβαίνοντας τα προβλήματα αρχιτεκτονικών, κόστους, πολυπλοκότητας και εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού, που εμποδίζουν την ευρύτερη, αποτελεσματική και γρήγορη αξιοποίηση της πληροφορίας. Ειδικότερα, στις περιοχές του σχεδιασμού φαρμάκων και υλικών, στις οποίες θα επικεντρωθεί η ομάδα μας, είναι περιορισμένες προς το παρόν οι διαθέσιμες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που παρέχουν εξειδικευμένες αλλά παράλληλα φιλικές προς τους χρήστες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, παρά τα σαφή οφέλη που μπορούν να προσφέρουν στην επίλυση προβλημάτων μεγάλης πολυπλοκότητας που απασχολούν τις περιοχές αυτές.

Άρα δεν περιορίζεται η στόχευσή σας στη διεθνή αγορά…

Η Euclia προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν εταιρείες στον διεθνή χώρο, αλλά παράλληλα μπορεί να έχουν κομβική θέση στην εξέλιξη των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της. Με βάση μια σειρά από πρόσφατες έρευνες, ο προβλεπόμενος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate, CAGR) για το προσεχές μέλλον της αγοράς ανέρχεται σε 41% για την αγορά διαχείρισης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και στο 40% για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τα υπολογιστικά εργαλεία της ομάδας μας, που δίνουν λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις, (όπως, για παράδειγμα, η ανάπτυξη πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης για τη φαρμακευτική έρευνα και η εξειδίκευση σε συγκεκριμένες περιοχές και τεχνολογίες αιχμής) θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αποτελέσει μέρος αυτής της ταχείας ανάπτυξης.

Γιατί όμως κάποιος να επιλέξει εσάς;

Πρώτα απ’ όλα για την υψηλή εξειδίκευση και επιστημονική αρτιότητα της ομάδας μας, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων στον χώρο, που μας βοηθούν να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα των πελατών μας. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά των λύσεων που προσφέρουμε και διακρίνονται σε επίπεδο ανταγωνισμού είναι η προτυποποίηση, η αυτοματοποίηση, η επεκτασιμότητα (scalability) και η δυνατότητα διασύνδεσης των εργαλείων που παρέχει, και η εξειδίκευση την ανάπτυξη εργαλείων χημειοπληροφορικής, νανοπληροφορικής και φαρμαπληροφορικής, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της βιομηχανίας των φαρμάκων και υλικών.

Το μικρό μέγεθος είναι πλεονέκτημα ή βαρίδι;

Οι ικανές, ευέλικτες, συνεκτικές ομάδες με βαθιά γνώση του αντικειμένου είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και επικεντρωμένα. Δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά στον κλάδο του φαρμάκου και των υλικών οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου υλοποιούν ερευνητικές συνεργασίες με μικρότερες ομάδες, οι οποίες συχνά οδηγούνται σε προτάσεις εξαγοράς. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι στόχος της εταιρείας είναι η ταχεία ανάπτυξη και εξέλιξή της και επομένως η αύξηση του μεγέθους με τη δραστηριοποίηση επιπλέον ανθρώπινου δυναμικού υψηλής τεχνολογικής στάθμης και εξειδίκευσης.

Υπήρξε για εσάς πρόβλημα η πρόσβαση σε χρηματοδότηση;

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στις αρχές του 2022 και τα πρώτα μας σχέδια περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του πελατολογίου μας και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για την προώθηση των προϊόντων μας, ενώ ταυτόχρονα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις χρηματοδότησης που θα βοηθούν την ανάπτυξη της Euclia.

Βρεθήκατε αντιμέτωποι με τα προβλήματα που συνήθως αποδίδονται στην ελληνική πραγματικότητα (γραφειοκρατία, έλλειψη υποδομών, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ύψος φορολόγησης, διαφθορά κ.λπ.);

Στο σύντομο διάστημα της επίσημης δραστηριοποίησης της ομάδας μας παρατηρήσαμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την υποστήριξη τεχνοβλαστών και την ταχύτερη υλοποίηση βασικών λειτουργιών, αλλά χρειάζεται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος και ακόμη να μειωθούν περαιτέρω στοιχεία αβεβαιότητας και ασάφειας.

Θέλετε να παραμείνετε στην Ελλάδα;

Ως μια ομάδα που ξεκινάει μέσα από το ελληνικό πανεπιστήμιο ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην Ελλάδα. Με βάση όμως το επιστημονικό υπόβαθρο της ομάδας και το ευρύ δίκτυο συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει, μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μας απευθύνεται στη διεθνή αγορά. Βασικό στοιχείο της ομάδας μας είναι η έρευνα και γι’ αυτό θα επιδιώξουμε να είμαστε σε επαφή με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, ώστε να βρισκόμαστε πάντα στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων και σε επικοινωνία με συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης. Το οικονομικό σκέλος της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα αξιολογείται στην πορεία και οι πολλές διαδοχικές επιτυχίες ελληνικών startup τον τελευταίο καιρό είναι ένας καλός και ενθαρρυντικός οδηγός για τη μελλοντική μας πορεία και ανάπτυξη

Ποιο αποτύπωμα ελπίζετε ότι θα αφήσει η Euclia στην υπόλοιπη οικονομία;

Βασικοί στόχοι της Euclia είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την προώθηση της βιωσιμότητας και η βελτίωση της υγείας για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και τον σχεδιασμό νέων υλικών. Παράλληλα, η υιοθέτηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει η εταιρεία μας μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη θέση των εταιρειών που συνεργάζονται μαζί μας με την ανάπτυξη, για παράδειγμα, νέων βιώσιμων προϊόντων. Επίσης, με την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας θα προσφέρουμε απασχόληση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Θέλετε να μεγαλώσετε μαζί με την επιχείρησή σας ή ελπίζετε ότι σύντομα θα υπάρξει μια δελεαστική πρόταση εξαγοράς; 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο άμεσος στόχος μας είναι η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας και η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό θα επιτευχθεί με την εξέλιξη των τεχνολογικών προϊόντων μας και συνεργασίες με άλλους τεχνολογικούς φορείς και τους πελάτες μας, στην κατεύθυνση της από κοινού ανάπτυξης προϊόντων, υλικών ή φαρμάκων.