Σχετικά με μας

Σχετικά με μας

Βασικό αντικείμενο του ομίλου είναι η διαχρονική μελέτη της πορείας της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας