Όροι Διαγωνισμού - 26oς economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

Δημοσιεύτηκε από economia 01/10/2018 0 Σχόλια Διαγωνισμός,

 

 

-Έκταση εργασίας: Έως 2,000 λέξεις σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, και διάστιχο 1.15.

 

-Στο σύνολο των 2,000 λέξεων δεν περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία, οι λεζάντες κειμένου, και το κείμενο του εξωφύλλου.

 

-Η εργασία μπορεί να υποβληθεί είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.

 

-Στην περίπτωση ομάδας, τα άτομα μπορεί να είναι και από διαφορετικές σχολές/βαθμίδες εκπαίδευσης.
 

-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας (δηλ. προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές), καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2019.

 

-Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει είτε με ατομική, είτε με ομαδική εργασία.

 

-Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.

 

-Στην περίπτωση ομαδικής εργασίας ορίζεται ένα άτομο ως εκπρόσωπος επικοινωνίας.

 

-Βραβεύονται οι καλύτερες 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.

 

-Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης πηγής, δημοσιευμένης ή μη, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις βιβλιογραφικές αναφορές (όνομα συντάκτη, τίτλος, έκδοση και έτος συγγραφής) στο κυρίως κείμενο.

 

-Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να υπάρχει η βιβλιογραφία της εργασίας.

 

-Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστικές.

 

-Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από τους προηγούμενους Φοιτητικούς Διαγωνισμούς του περιοδικού «Οικονομική Επιθεώρηση».

 

-Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς αλλά δεν έχουν βραβευθεί.

 

-Η κατανομή των δώρων γίνεται από τους οργανωτές βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των εργασιών και του αριθμού των ατόμων που την έχουν συντάξει.

 

-Τα δώρα μπορούν να αλλάξουν δίχως προηγούμενη ενημέρωση από τη διοργάνωση.

 

-Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

 

-Το Φεβρουάριο γίνεται mentoring σε όσους συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής.

 

-Η συμμετοχή στο mentoring είναι δωρεάν, γίνεται πριν την υποβολή των εργασιών και έχει ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων για τη σύνταξη της εργασίας τους.

 

-Τον Απρίλιο ανακοινώνονται οι προκριθείσες εργασίες.

 

-Η τελετή βράβευσης πραγματοποιείται στο τέλος Μαΐου.

 

-Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν τις βραβευθείσες εργασίες.

 

 

 

* Οι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν δίχως προηγούμενη ειδοποίηση από τους διοργανωτές.

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο