Όροι Διαγωνισμού - 27oς economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

Δημοσιεύτηκε από economia 01/10/2018 0 Σχόλια Διαγωνισμός,

27ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*

 

 

 • Έκταση εργασίας: Έως 2,000 λέξεις σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, και διάστιχο 1.15.
 • Στο σύνολο των 2,000 λέξεων δεν περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία, οι λεζάντες, και το κείμενο του εξωφύλλου.
 • Η εργασία μπορεί να υποβληθεί είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.
 • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι η 31η Μαρτίου 2021.
 • Στην περίπτωση ομάδας, τα άτομα μπορεί να είναι και από διαφορετικές σχολές/βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας (δηλ. προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές), καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2020.
 • Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει είτε με ατομική, είτε με ομαδική εργασία.
 • Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.
 • Στην περίπτωση ομαδικής εργασίας ορίζεται ένα άτομο ως εκπρόσωπος επικοινωνίας.
 • Βραβεύονται οι καλύτερες 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.
 • Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης πηγής, δημοσιευμένης ή μη, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις βιβλιογραφικές αναφορές στο κυρίως κείμενο, με συνοπτική αναφορά στο τέλος της εργασίας.
 • Η ορθή χρήση του συντακτικού και η σωστή ορθογραφία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βαθμολογία.
 • Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από τους προηγούμενους Φοιτητικούς Διαγωνισμούς του περιοδικού «Οικονομική Επιθεώρηση».
 • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς αλλά δεν έχουν βραβευθεί.
 • Η κατανομή των βραβείων γίνεται από τους διοργανωτές βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των εργασιών.
 • Η συμμετοχή στο mentoring επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής, είναι δωρεάν, γίνεται πριν την υποβολή των εργασιών και έχει ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων για τη σύνταξη της εργασίας τους.
 • Τον Απρίλιο του 2021 η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει τις εργασίες.
 • Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου του 2021.
 • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν τις βραβευθείσες εργασίες.

 

 

 

* Οι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν δίχως προηγούμενη ειδοποίηση από τους διοργανωτές.

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο