Υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων και προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας

Δημοσιεύτηκε από economia 17/09/2019 0 Σχόλια Εκδηλώσεις,

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, θα χορηγήσει υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων και προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.
 

Η υποτροφία, ύψους 5.000€, υποστηρίζεται από ευγενική χορηγία της BASF Hellas S.A.
 

Η υποτροφία θα υποστηρίξει πρωτότυπη εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο της ανάλυσης των προκλήσεων και των προοπτικών κλάδων και επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, για ένα εξάμηνο από τον Νοέμβριο του 2019 και στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος του ΙΟΒΕ.
 

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν:
i. πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα οικονομικά
ii. ηλικία έως 30 ετών (έτος γεννήσεως έως και το 1988)
iii. γενική βαθμολογία άνω του 8 (με άριστα το 10), σε τουλάχιστον ένα από τα πτυχία τους
iv. άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση:basf_scholar@iobe.gr έως τις 2.10.2019 τα εξής:
i) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
ii) μία συστατική επιστολή
iii) υπόμνημα (έως 400 λέξεις) που να τεκμηριώνει την καταλληλόλητα και το ενδιαφέρον για την υποτρoφία.
 

 

Η απονομή της υποτροφίας θα ανακοινωθεί εντός ενός μήνα από την προθεσμία υποβολής, κατόπιν αξιολόγησης και τελικής επιλογής.
 

 

Αφήστε ένα σχόλιο