Η Βιομηχανία στο Νομό Μαγνησίας: Από τον 19ο στον 21ο αιώνα

Δημοσιεύτηκε από economia 16/09/2020 0 Σχόλια

της Αίγλης Δημόγλου
Εκδόσεις: Κέρκυρα – Economia Publishing

 

 

 

του Γιώργου Βαϊλάκη

 

 

 

 

Στη διαμόρφωση του βιομηχανικού τοπίου στον νομό Μαγνησίας ο Βόλος κατέχει εξέχουσα θέση. Ο οικισμός του ξεκίνησε γύρω στα 1840, χάρη στην πρωτοβουλία μιας ομάδας εμπόρων που προέρχονταν από το Πήλιο. Το εμπόριο, η βασική συνιστώσα της συγκρότησης της πόλης, λειτούργησε ως καταλύτης για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής φυσιογνωμίας της, ενώ η οικονομική ανάπτυξη που προήλθε από τον ρόλο της ως διαμετακομιστικού κέντρου της Θεσσαλίας συνέβαλε στην προσέλκυση κατοίκων και από άλλες περιοχές. Κάπως έτσι, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις –προσφορά κεφαλαίων και εργασίας- για το μετασχηματισμό της πόλης σε βιομηχανικό κέντρο της ελληνικής περιφέρειας. Όπως και έγινε.

 

Το βιβλίο «Η Βιομηχανία στο Νομό Μαγνησίας: Από τον 19ο στον 21ο αιώνα» παρακολουθεί την πορεία της βιομηχανίας στην περιοχή από τις απαρχές της έως σήμερα. Η επικράτηση της βιομηχανίας έναντι του εμπορίου συντελείται κατά το μεσοπόλεμο, περίοδο που ο Βόλος μετασχηματίζεται σε μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές πόλεις, θέση που διατηρεί έως τις μέρες μας, παρ' όλα τα προβλήματα και τις ασυνέχειες που συμβαίνουν στη μακρά διάρκεια.

 

Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης βιομηχανίας της Μαγνησίας, καταγράφονται οι ιστορικές επιχειρήσεις, που ιδρύθηκαν πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και εξακολουθούν να έχουν ανοδική πορεία έως τις μέρες μας. Εκείνες που συνέβαλαν στην ανάκαμψη της μεταπολεμικής περιόδου, πολλές από τις οποίες είναι σήμερα μέλη διεθνούς εμβέλειας ομίλων, καθώς και οι επιχειρήσεις των αγροτικών συνεταιρισμών. Επίσης, παρουσιάζονται οι φορείς που συνδέονται με τη βιομηχανία, καθώς και η ταυτότητα και οι βασικές υποδομές του νομού.

 

Το βιβλίο ανοίγει το διάλογο γύρω από την εξέλιξη της βιομηχανίας στη Μαγνησία και προσπαθεί να συμβάλει στη συζήτηση για το μέλλον της. Πάνω απ’ όλα, όμως, παραμένει ένα σύγχρονο βιβλίο (15 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση) το οποίο μέσα από τις σελίδες του προτρέπει να αναλογιστούμε αν οι συνθήκες που επέτρεψαν τη μεγάλη βιομηχανική πρόοδο της Μαγνησίας υπάρχουν και σήμερα.

Αφήστε ένα σχόλιο