Προ 20ετίας, τον Μάρτιο του 2001, η Οικονομική Επιθεώρηση κυκλοφόρησε με ειδική έκδοση-αφιέρωμα στη γυναίκα. Αυτό, το πρώτο “γυναικείο” τεύχος του 21ου αιώνα, παρουσίαζε έρευνα για το προφίλ της Ελληνίδας επαγγελματία καθώς και συνεντεύξεις με μια σειρά πρωταγωνιστριών των ελληνικών επιχειρήσεων. Δύο δεκαετίες αργότερα, με το κίνημα #ΜeΤoo να δίνει φρέσκια πνοή στον διεθνή αγώνα για την ίση μεταχείριση των ανθρώπων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ξεφυλλίσουμε εκείνες τις σελίδες, αναζητώντας ομοιότητες και διαφορές