Πλεόνασμα εξαγωγής τροφίμων στην Ιταλία

Οικονομική Επιθεώρηση, Δεκέμβριος 2022, τ.1025

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τη Eurostat επεξεργάστηκε
το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ

 

Σταθερή αύξηση κατέγραψαν οι εισαγωγές από την Ιταλία την προηγούμενη 5ετία, με μια μικρή ανάπαυλα τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα το 2021 οι εισαγωγές προσέγγισαν τα €5,6 δισ., έναντι €4,1 δισ. το 2017 – αύξηση περί το 36,5%. Την ίδια περίοδο ανοδικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων προς την Ιταλία, καταφέρνοντας από τα €3,08 δισ. το 2017 να φτάσουν τα €4 δισ. το 2021 – αύξηση 29%. Ως αποτέλεσμα στην 5ετία το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε από €1 δισ. σε €1,6 δισ.

 

Το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο με την Ιταλία αφορά σε μηχανήματα και υλικό μεταφορών, κατηγορία στην οποία οι εισαγωγές υπερέβησαν τις εξαγωγές το 2021 κατά €1.132 εκατ. Στον αντίποδα, το πλέον πλεονασματικό επιμέρους ισοζύγιο ήταν στην εμπορία ορυκτών, καυσίμων και λιπαντικών (πλεόνασμα €400 εκατ.), ακολουθούμενο από εκείνο σε λάδια και λίπη (πλεόνασμα €350 εκατ.). Εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψε την τελευταία 5ετία το πλεόνασμα στα τρόφιμα ποτά, προσεγγίζοντας το 2021 τα €180 εκατ., έναντι μόλις €50 εκατ. το 2017.

 

Στις εισαγωγές μηχανημάτων και υλικού μεταφορών αντιστοιχεί σταθερά το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εισαγωγών από την Ιταλία (περί το 27%), με την αξία τους να ξεπερνά το 2021 το €1,5 δισ. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι εισαγωγές χημικών προϊόντων (μερίδιο 19,5%) και έπονται τα «διάφορα βιομηχανικά είδη» (17,6%) και τα βιομηχανικά είδη που ταξινομούνται σε σχέση με την πρώτη τους ύλη (16,8%). Σε αντίθεση ενδεχομένως με την κυριαρχούσα άποψη, οι εισαγωγές τροφίμων από την Ιταλία κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (11,4% του συνόλου ή €637 εκατ.).

 

Το μεγαλύτερο μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές προς την Ιταλία κατέχει η κατηγορία βιομηχανικών ειδών που ταξινομούνται σε σχέση με την πρώτη τους ύλη (20,7%), στην οποία μάλιστα μπορούν να προστεθούν οι εξαγωγές «διαφόρων βιομηχανικών ειδών» (10%). Σε μικρή απόσταση ακολουθεί η κατηγορία των τροφίμων και ζωντανών ζώων (20,6%), οι εξαγωγές της οποίας ξεπέρασαν το 2021 τα €815 εκατ. Σημαντικό μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές προς την Ιταλία έχουν και τα ορυκτά, καύσιμα, λιπαντικά κλπ (16,7%), και ακολουθεί η κατηγορία «μηχανημάτων και υλικού μεταφορών» (9,6%).