Εμπορευματικές Συναλλαγές Ελλάδας-Ιούλιος 2018

Posted by economia 07/09/2018 0 Comment(s) Οικονομική Επιθεώρηση,

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και τον Ιούλιο 2018 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσίευσε σήμερα 07.09.2018 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ελλάδας για το μήνα Ιούλιο 2018 διαμορφώθηκαν σε €2.938,3 εκατ. έναντι €2.429,7 εκατ. τον Ιούλιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €508,6 εκατ., δηλαδή 20,9% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών της χώρας καθώς τον Ιούλιο 2018 αυτές ανήλθαν σε €5.033,3 εκατ. έναντι €3.986,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά €1.046,5 εκατ., δηλαδή 26,2% με αποτέλεσμα το εμπορικό μας έλλειμμα να αυξηθεί κατά €537,9 εκατ., δηλαδή 34,5%.

 

Όσον αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €19.393,3 εκατ. έναντι €16.641,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, με την αύξηση σε απόλυτη τιμή να διαμορφώνεται στα €2.752,2 εκατ., ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε €13.022,5 εκατ. έναντι €11.523,0 εκατ. το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,0%. Οι εισαγωγές της Ελλάδας παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά €2.235,0 εκατ., δηλαδή 7,5%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €32.019,0 εκατ. έναντι €29.784,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε στο ποσό των €12.625,7 εκατ., ενώ παρουσίασε μείωση κατά €517,2 εκατ. έναντι του εξεταζόμενου διαστήματος του 2017 όπου αυτό ανήλθε σε €13.142,9 εκατ.

 

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγαθών

 

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιουλ 18

Ιαν-Ιουλ 17

Διαφορά 18/17

ΕΤ 18/17

Εξαγωγές

19.393,3

16.641,1

2.752,2

16,5%

Εισαγωγές

32.019,0

29.784,0

2.235,0

7,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-12.625,7

-13.142,9

-517,2

-3,9%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι εξαγωγικοί κλάδοι παρουσίασαν αύξηση για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017. Πιο συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κλάδος των βιομηχανικών ειδών κατά €442,3 εκατ., δηλαδή 16,5%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €252,3 εκατ., ήτοι 16,6% αλλά και τα τρόφιμα κατά €246,0 εκατ., δηλαδή 9,9%. Σημαντική άνοδος παρατηρείται επίσης στον κλάδο των χημικών όπου σημειώθηκε αύξηση κατά €235,0 εκατ., στα λίπη και έλαια κατά €122,1 εκατ., ήτοι 36,4% και τέλος στα διάφορα βιομηχανικά είδη και στις πρώτες ύλες (€92,5 εκατ. και €66,5 εκατ. αντίστοιχα).

 

Πίνακας 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

 

 

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιουλ 18

Ιαν-Ιουλ 17

Διαφορά 18/17

ΕΤ 18/17

Τρόφιμα

2.741,5

2.495,5

246,0

9,9%

Ποτά-Καπνά

418,3

433,6

-15,3

-3,5%

Πρώτες Ύλες

746,0

679,5

66,5

9,8%

Λίπη-Έλαια

457,2

335,1

122,1

36,4%

Χημικά

2.047,8

1.812,8

235,0

13,0%

Βιομηχανικά

3.128,6

2.686,3

442,3

16,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.776,0

1.523,7

252,3

16,6%

Διάφ. Βιομηχανικά

1.280,0

1.187,5

92,5

7,8%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Όσον αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι ελληνικές εξαγωγές απευθύνονται σε χώρες της ΕΕ σε ποσοστό 53,2% και σε Τρίτες Χώρες κατά 46,8%. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το 69,0% του συνόλου, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες το ποσοστό ανέρχεται σε 31,0%.

Leave a Comment