Έμφαση στην ανταγωνιστικότητα αντί για την αναδιανεμητική λειτουργία

Posted by economia 17/07/2019 7 Comment(s) Οικονομική Επιθεώρηση,

Οικονομική Επιθεώρηση, Ioύλιος 2019, τ. 984

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ στον Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

 

 

 

 

Ο πρόεδρος του BusinessEurope Πιερ Γκατάζ απαντάει σε ερωτήματα για τη βιομηχανία και την Ευρώπη που θέλουμε

 

 

 

Είχαμε τον Μάιο τις Ευρωεκλογές και μπορεί κανείς να πει ότι η Ευρώπη μπαίνει σε μια καινούργια πολιτική φάση. Πώς θα περιγράφατε τις φιλοδοξίες σας για την Ευρώπη αυτή; Και πώς μπορούν να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες αυτές;

 

Μαζί με τις Ενώσεις-μέλη μας, που προέρχονται από 35 ευρωπαϊκές χώρες, στην BusinessEurope υπήρξε αναστοχασμός για το πού θα πρέπει να βρεθεί η Ευρώπη τα χρόνια που έρχονται – και μ’ αυτή τη βάση παρουσιάσαμε τις Φιλοδοξίες για την Ευρώπη του 2030. Είναι η φιλοδοξία μας να έχουμε μια Ευρώπη ευκαιριών για όλους. Η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα πιστεύει ότι μια ισχυρή Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να έχει καθοδηγητικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να διαμορφώσει την κατεύθυνση των επερχόμενων αλλαγών σύμφωνα με τις αξίες μας. Πρέπει να κρατήσουμε τις θέσεις μας απέναντι σε γίγαντες όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα. Η ΕΕ χρειάζεται να επενδύσει σοβαρά σε ψηφιακή τεχνολογία, σε καινοτομία, σε νέες δεξιότητες και στην κυκλική οικονομία.

 

Πρέπει, επίσης, να συνεχίσουμε την προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ΕΕ που να είναι οικονομικά συνεκτική αλλά και κοινωνικά δεκτική προς όλους – μια Ευρώπη ευκαιριών για όλους της τους πολίτες. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τον καπιταλισμό στην Ευρώπη, όμως βασιζόμενοι ταυτόχρονα στο κέρδος, στους πολίτες και στο περιβάλλον. Προκειμένου να πέτυχουμε τους στόχους αυτούς, θα χρειαστεί περισσότερη Ευρώπη – όχι λιγότερη. Αυτή είναι η σαφής αλλά και κοινή αντίληψη των εκατομμυρίων επιχειρηματιών και εταιρειών απ’ όλη την Ευρώπη, τους οποίους αντιπροσωπεύει η BusinessEurope.

 

 

Η BusinessEurope δίνει έμφαση στη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία η βιομηχανία. Εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί η Ευρώπη να σκεφθεί στρατηγικότερα προκειμένου να προετοιμάσει, μελλοντικά, τη βιομηχανική της βάση για τον διεθνή ανταγωνισμό; Και ποια βήματα θα λέγατε ότι χρειάζεται να γίνουν ώστε να βοηθηθεί η Ευρώπη να βρεθεί στην ίδια γραμμή με τους άλλους κεντρικούς παίκτες του διεθνούς συστήματος;

 

Το μέλλον της ΕΕ είναι στενά συνδεδεμένο με το μέλλον της βιομηχανίας της. Η ανάδυση προκλήσεων όπως της κλιματικής αλλαγής, της γήρανσης των πληθυσμών ή της μετανάστευσης δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις κοινωνίες μας. Πέραν τούτου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τεχνολογικό ανταγωνισμό άνευ προηγουμένου και με επιθετικές βιομηχανικές στρατηγικές εκ μέρους ισχυρών ανταγωνιστών, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και με την εμφάνιση νέων οικονομικών γιγάντων, όπως η Κίνα και η Ινδία.

 

Το πώς λοιπόν θα αναπτύξουμε την οικονομία μας, σε ποια κατεύθυνση θα την στρέψουμε, θα είναι εκείνο που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης ως αξιόλογου παγκόσμιου παίκτη. Η Ευρώπη χρειάζεται να κινηθεί περισσότερο πρωτοβουλιακά και με μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος απ’ ό,τι κατά το παρελθόν. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το συνολικό επιχειρηματικό μας περιβάλλον και να επικεντρωθούμε στην κρίσιμη φάση, εκεί όπου οι τεχνολογίες κινούνται από το εργαστήριο στην πρώτη βιομηχανική εφαρμογή – για παράδειγμα, στη μικροηλεκτρονική, τις μπαταρίες, την κυβερνοασφάλεια. Δύο θα πρέπει να είναι οι πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Πρώτον, να υπάρξει μια στέρεη βάση προϋποθέσεων οι οποίες να λειτουργούν ως κίνητρα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων. Δεύτερον, να υπάρξει μια πιο στρατηγική προσέγγιση των αλυσίδων αξίας που επηρεάζουν αποφασιστικά τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και οδηγούν στην τεχνολογική ηγεσία.

 

 

Πώς επηρεάστηκε η Ευρώπη από τις πρόσφατες εξελίξεις του διεθνούς εμπορίου, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ των μεγάλων οικονομιών; Τι θα λέγατε ότι ανησυχεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο;

 

Η ευημερία της Ευρώπης βασίζεται στις ανοιχτές αγορές και σε ένα διεθνές εμπόριο βασιζόμενο σε κανόνες. Περίπου 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας Ευρωπαίων εξαρτώνται από τις εξαγωγές μας. Οι αυξανόμενες εντάσεις στο διεθνές εμπόριο και οι μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Δημιουργούν αβεβαιότητα για τις εταιρείες, οι οποίες εξαρτώνται από σταθερούς και προβλεπτούς κανόνες προκειμένου να δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο, ενώ δημιουργούν απειλή για το πολυμερές σύστημα εμπορίου το βασιζόμενο σε κανόνες και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ένα διεθνές εμπόριο χωρίς κανόνες θα ήταν σαν την Άγρια Δύση – ο ισχυρότερος θα κερδίζει και όλοι οι υπόλοιποι θα χάνουν. Έχουμε μια παγκόσμια οικονομία που εξαρτάται από παγκόσμιες αλυσίδες προμήθειας. Οι προμηθευτές βρίσκονται διεσπαρμένοι ανά τον κόσμο, όχι μόνο σε μία χώρα ή περιφέρεια. Οι χώρες χρειάζεται να μπορούν να εισάγουν προκειμένου να εξάγουν. Το να αυξάνει κανείς τους δασμούς στους εισαγωγείς σημαίνει –πάνω απ’ όλα– ότι μεγαλώνει το κόστος για τους καταναλωτές, είτε αυτοί είναι πολίτες είτε εταιρείες.

 

 

Η ψηφιοποίηση είναι ουσιώδης για την παγκοσμιοποιημένη οικονομία μας. Πού βρίσκεται η Ευρώπη όσον αφορά το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σ’ αυτόν τον τομέα;

 

Η ψηφιακή επανάσταση συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Δεν αποτελεί επιλογή για τις εταιρείες, αποτελεί αναγκαιότητα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, απ’ όλους τους τομείς, θα πρέπει να ωφεληθούν από τη δύναμη που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Η Ευρώπη χρειάζεται να βρεθεί σε ηγετική θέση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών τομέων – την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), την κινητή 5G, την τεχνολογία blockchain και τη μικροηλεκτρονική.

 

Η ισχύς μας βρίσκεται σε καινοτομικούς τομείς που βασίζονται στην έρευνα, εκεί δηλαδή όπου το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά. Η Ευρώπη έχει πολύ ισχυρή θέση στον τομέα της ρομποτικής και στους αυτοματισμούς, ειδικά σε επίπεδο εφαρμογών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Ήδη, η ΑΙ θα αρχίσει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αναβάθμιση της ισχύος των μηχανών, ανοίγοντας ευρύτατες προοπτικές για τις αγορές του Ίντερνετ των Πραγμάτων. Μπορούμε επίσης να λέμε με υπερηφάνεια ότι η Ευρώπη δείχνει τον δρόμο στον καθορισμό των βασικών προδιαγραφών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που άρχισε να ισχύει εδώ κι έναν χρόνο, προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στο πώς χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους και δίνει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αυξανόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

 

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί όμως σήμερα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ποια είναι η φιλοδοξία της BusinessEurope στα θέματα περιβάλλοντος;

 

Η επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης στηρίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να πιάσουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η καθοριστική αυτή συμφωνία προέκυψε από διαπραγματεύσεις το 2015, οπότε σχεδόν 200 χώρες συμφώνησαν σε σοβαρές προσπάθειες να περιορισθεί η παγκόσμια αύξηση στη θερμοκρασία πολύ κάτω από τους 2οC σε σύγκριση με τα επίπεδα προ της Βιομηχανικής Επανάστασης, με προσπάθεια μάλιστα να περιοριστεί στον 1,5οC.

 

Σήμερα, οι επιχειρήσεις κάνουν πελώριες επενδύσεις και είναι έτοιμες να συνεργασθούν με τις κυβερνήσεις και την κοινωνία προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η κλιματική ουδετερότητα. Το κατά πόσον η κλιματική ουδετερότητα θα καταστεί εφικτή μέχρι τα μέσα του αιώνα, ώστε να περιοριστεί η μέση αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5οC, θα εξαρτηθεί από το αν θα τηρηθούν μια σειρά από προϋποθέσεις και ενέργειες. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια συνεκτική βιομηχανική στρατηγική για τις επενδύσεις, ευρύτερη διαθεσιμότητα ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα με χαμηλό κόστος, πλήρη σύμπραξη των πολιτών και ταχεία σύγκλιση των πρωτοβουλιών σε παγκόσμια κλίμακα.

 

 

Δεν έχουν πάψει να υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της ΕΕ – ιδίως μεταξύ Βορρά και Νότου της Ευρώπης. Τι μπορεί να γίνει προκειμένου να προωθηθεί ταχύτερα η οικονομική και κοινωνική συνοχή;

 

Έχει μεγάλη σημασία να επιτευχθεί οικονομική ευημερία σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ώστε οι άνθρωποι να έχουν αληθινή δυνατότητα να εκμεταλλευθούν πλήρως τις δικές τους δυνατότητες και να ζήσουν με ευημερία. Δεν πρέπει να αφήσουμε κάποιες περιφέρειες να μένουν πίσω, ενώ άλλα μέρη της ΕΕ θα επιτυγχάνουν την οικονομική πρόοδο. Οι χώρες της ΕΕ χρειάζεται να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα τονώσουν τις οικονομίες τους και θα αυξήσουν την κοινωνική ευημερία.

 

Υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών, όμως ταυτόχρονα υπήρξε τα τελευταία αυτά χρόνια και αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ ιδίως των ανατολικών κρατών-μελών και των παλαιότερων κρατών-μελών της ΕΕ. Όμως, στο εσωτερικό της Ευρωζώνης παρατηρείται αισθητή έλλειψη σύγκλισης.

Οφείλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες και τις περιφέρειες που σημειώνουν υστέρηση από πλευράς προσέλευσης επενδύσεων και από πλευράς εξασφάλισης ότι οι εταιρείες τους θα μπορέσουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο, και τούτο μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Καίρια σημασία έχει η επένδυση σε δεξιότητες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στη διεθνή αγορά. Αυτό προϋποθέτει τόσο τη βελτίωση του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος όσο και την επένδυση σε έρευνα και καινοτομία. Χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η ρύθμιση της αγοράς εργασίας θα είναι επαρκώς ελαστική, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές που παρατηρούνται στις αγορές. Αυτό θα απαιτήσει διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ.

 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί βασικό βάθρο της περιφερειακής ανάπτυξης, που οφείλει να έχει συνεχή πολιτική στήριξη, ενώ μεγαλύτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση των επενδύσεων σε σύγκριση με την αναδιανεμητική λειτουργία.

 

 

Έχει κατορθώσει η BusinessEurope να βρίσκεται σε στενή –και, το κυριότερο, αποτελεσματική– επαφή με το σύστημα των Βρυξελλών; Είναι σήμερα «κάτι περισσότερο» από μια ομάδα πίεσης μεταξύ όλων των άλλων;

 

Η BusinessEurope είναι η φωνή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες, καθώς αντιπροσωπεύει εταιρείες κάθε μεγέθους απ’ όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Είμαστε αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος. Είμαστε οι κήρυκες της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και δραστηριοποιούμαστε υπέρ των θεμάτων εκείνων που επηρεάζουν περισσότερο τις επιδόσεις των εταιρειών.

 

Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε σαν όλες τις άλλες ενώσεις που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, καθώς μιλούμε εκ μέρους όλης της επιχειρηματικής κοινότητας της Ευρώπης και όχι υπέρ ενός κλάδου, προϊόντος ή περιφέρειας. Τα μέλη μας είναι εθνικές ενώσεις επιχειρήσεων από 35 χώρες της Ευρώπης και γι’ αυτό εξασφαλίζουμε ότι η φωνή της επιχειρηματικότητας γίνεται ακουστή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ΕΕ. Λειτουργούμε τακτικά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, καθώς και με τους άλλους συντελεστές των αποφάσεων. Αντιπροσωπεύουμε όμως τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στη διεθνή σκηνή, εξασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη θα παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστική.

 

Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες είναι η σπονδυλική στήλη της σημερινής και αυριανής προοπτικής της Ευρώπης. Οι επιχειρηματίες είναι που επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας και κάνουν την οικονομία να αναπτύσσεται. Οι εταιρείες δίνουν τις υπεύθυνες λύσεις στις ανάγκες της κοινωνίας, οδηγούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση. Είμαστε δεσμευμένοι για τη συνέχιση του ρόλου μας, δηλαδή να κάνουμε ευκαιρίες τις σημερινές προκλήσεις.

 

 

 

7 Comment(s)

Chacha Maricha:
31/07/2019, 05:25:58 PM
Reply

I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of €1,000 daily for a maximum of 20 days. I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get €20,000. MR MIKE is giving out the card just to help the poor and needy though it is illegal but it is something nice and she is not like other scam pretending to have the blank ATM cards. And no one gets caught when using the card. get yours from her. Just send her an email blankatm156@gmail.com

SALLY PAUL:
05/12/2019, 10:25:05 AM
Reply

Ασφαλισμένη Εταιρεία Δανείων Ειδοποίηση: Αν ψάχνετε για μια πραγματική επιχείρηση δανείου που θα σας δώσει ένα δάνειο οποιουδήποτε ποσού (επιχειρηματικό ή εταιρικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτου, κοινοπρακτικό δάνειο, επιχειρηματικό κεφάλαιο, δάνειο υγειονομικής περίθαλψης κλπ.), Ή έχει αρνηθεί ένα δάνειο από μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για έναν ή άλλο λόγο, Εφαρμόστε τώρα και λάβετε ένα γρήγορο δάνειο που υποβλήθηκε σε επεξεργασία και εγκρίθηκε εντός 2 ημερών. Η SUREST LOAN FIRM είναι μια Διεθνής Τράπεζα Πιστοδοτήσεων, η οποία προσφέρει ένα τελικό δάνειο σε ιδιώτες και εταιρείες με χαμηλό επιτόκιο 3% Διευθυντής Σάρα Κλίφορντ Εγγύηση του δανείου της εταιρείας χρηματοοικονομικής ασφάλισης Email: surestloanfirm@gmail.com Email: surestloanfirm@gmail.com Email: surestloanfirm@gmail.com. Το WhatsApp ,. , +2348117914575 Το WhatsApp ,. , +2348117914575

MIKE BLIZZ:
05/12/2019, 10:25:31 AM
Reply

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΤΜ ΚΑΡΤΕΣ Γιατί πηγαίνετε στην τράπεζα για δάνειο που θα πρέπει να επιστρέψετε; όταν μπορείτε πραγματικά να πάρετε όσα θέλετε από την τράπεζα χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψετε .... Δοκιμάστε αυτό σήμερα ... ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΝΕΟ !!! Αποκτήστε Euro 5.500 Ευρώ κάθε μέρα, για 2 χρόνια! Δείτε πώς λειτουργεί, Ξέρετε ότι μπορείτε να εισέλθετε σε οποιαδήποτε μηχανή αυτόματων ταμειακών ταμειακών μηχανών (ATM) με μια κάρτα ATM με hacking; Κάντε το μυαλό σας προτού κάνετε αίτηση, ευθεία διαπραγμάτευση ... Παραγγείλετε μια κενή κάρτα ATM τώρα και κερδίστε εκατομμύρια μέσα σε μια εβδομάδα !: επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: bizzatmconcept@gmail.com Έχουμε ειδικά προγραμματισμένες κάρτες ATM που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση μηχανών ATM, οι κάρτες ATM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποσύρουν στο ATM ή να πετάξουν, στα καταστήματα και στα POS. Πωλούμε τα χαρτιά αυτά σε όλους τους πελάτες μας και τους ενδιαφερόμενους αγοραστές παγκοσμίως, η κάρτα έχει ημερήσιο όριο ανάληψης Ευρώ 5,500 σε ΑΤΜ και έως 50,000 Ευρώ σε καταστήματα ανάλογα με το είδος της κάρτας που παραγγείλετε :: και επίσης αν είστε που χρειάζονται άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικού hack, είμαστε εδώ για εσάς ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας e-mail στο ... bizzatmconcept@gmail.com ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΤΜ: Κάρτες που αποσύρουν 2.500 ευρώ ανά ημέρα κοστίζουν 350 ευρώ Οι κάρτες που αποσύρουν Ευρώ 4.500 ανά ημέρα κοστίζουν $ 450 Ευρώ Κάρτες που αποσύρουν Ευρώ 10.000 ανά ημέρα κοστίζουν $ 850 Ευρώ Οι κάρτες που αποσύρουν 20.000 ευρώ ημερησίως κοστίζουν 4500 ευρώ Κάρτες που αποσύρουν Ευρώ 35.000 ανά ημέρα κοστίζουν $ 7500 Ευρώ Η κάρτα μας ATM μπορεί να αποσύρεται από οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε νόμισμα .. Προετοιμάστε το μυαλό σας προτού κάνετε αίτηση, ευθεία συμφωνία! Η τιμή περιλαμβάνει έξοδα αποστολής και χρεώσεις, παραγγείλετε τώρα: επικοινωνήστε μαζί μας διεύθυνση viaemail bizzatmconcept@gmail.com διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bizzatmconcept@gmail.com

DR . RICHY JONNS:
05/12/2019, 10:25:59 AM
Reply

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΩΡΑ. Καλή μέρα, Αγαπητοί αιτούντες δάνειο, χαιρετίσματα από την Dr. Richy Loan Providers Ltd. Είμαστε πιστοποιημένοι δανειστές δανειστές που προσφέρουν δάνεια σε άτομα που βρίσκονται μέσα ανάγκη δανείων. Δίνουμε δάνεια για έργα, επιχειρήσεις, φόρους, λογαριασμούς, και για πολλούς άλλους λόγους λειτουργούμε με επιτόκιο 3%. Υπάρχουν περισσότερα για να κερδίσετε από τη λήψη ενός δανείου από την εταιρεία μας, έτσι χρειάζεστε ένα δάνειο? Είσαι χρέος; Θέλετε ένα δάνειο για να ξεκινήσετε μια καλή επιχείρηση και χρειάζεστε κεφάλαιο; Χρειάζεστε ένα δάνειο για χρηματοδότηση για οποιονδήποτε λόγο; Η βοήθειά σας είναι τελικά εδώ, δεδομένου ότι δίνουμε δάνεια σε όλους σε ένα φθηνό και προσιτό επιτόκιο μόνο 3%, αν σας ενδιαφέρει ευγενικά επαφή μας σήμερα στο: (drrichyloanprovidersLtd@gmail.com) και να πάρετε τα δάνεια σας σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παρακαλώ αφήστε μαζί μας ένα μασάζ και γνωρίστε το ποσό του δανείου που χρειάζεστε και τη διάρκεια του δανείου. παίρνουμε το επόμενο: * Προσωπικά Δάνεια (Ασφαλείς και Ασφαλείς) * Επιχειρηματικά δάνεια (Ασφαλής και Ασφαλής) * Δάνειο ενοποίησης και πολλά άλλα. Είμαστε πιστοποιημένοι, αξιόπιστοι, αξιόπιστοι, αποτελεσματικοί, γρήγοροι και δυναμικοί. Εάν ενδιαφέρεστε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: drrichyloanprovidersltd@gmail.com Καλή τύχη, Υποστήριξη πελατών. Έλλη Ουίλιαμς

MARK DOROTHY:
05/12/2019, 10:26:25 AM
Reply

ΛΗΨΕΤΕ ΚΑΡΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΤΜ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΗΜΕΙΑ Μπορείτε να χαράξετε και να συνδεθείτε σε ATM τραπεζικής ασφάλειας χωρίς να χρειάζεται να το μεταφέρετε Όπλα. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Πρέπει να μελετήσουμε πρώτα. Σχετικά με τη χειροκίνητη hacking των ΑΤΜ και των τραπεζικών λογαριασμών σε ένα ΑΤΜ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η κάρτα είναι προγραμματισμένη και μπορείτε να αποσύρετε 5.000 σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε τράπεζα με το νόμισμα της χώρας σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την κάρτα ATM, τα μηχανήματα δεν μπορούν να κρατήσουν την κάρτα, επειδή έχουν προγραμματιστεί από διάφορα εργαλεία και λογισμικό πριν την αποστείλουν σε σας. Η Κάρτα θα προκαλέσει η κάμερα ασφαλείας να παρουσιάσει δυσλειτουργία τη συγκεκριμένη στιγμή μέχρι να τελειώσει με το ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Μόλις αποδεχτείτε τους όρους, θα λάβετε την κάρτα σας χωρίς καθυστέρηση. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους hackers στο atmblank125@gmail.com Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους hackers στο atmblank125@gmail.com

HELEN BENJAMIN:
18/01/2020, 02:34:26 AM
Reply

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ Επίλυση του οικονομικού προβλήματος εντός 24 ωρών. Είσαστε μισθωτός ή ιδιοκτήτης επιχείρησης; Πάρτε από 1.000 Ευρώ - 200.000, 000 Ευρώ Δάνειο μέσα σε 24 ώρες Η απλή λύση χρημάτων. Για περισσότερες έρευνες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: immaculateloanprovidersltd@gmail.com Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Benjamine ή επισκεφθείτε το κατάστημά μας: Επίπεδο 29, Tiffany Tower, Jumeirah Lakes Towers Dubai. ΗΑΕ Επικοινωνήστε μαζί μας στο: immaculateloanprovidersltd@gmail.com Ευχαριστώ

HELEN BENJAMIN:
18/01/2020, 02:34:27 AM
Reply

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ Επίλυση του οικονομικού προβλήματος εντός 24 ωρών. Είσαστε μισθωτός ή ιδιοκτήτης επιχείρησης; Πάρτε από 1.000 Ευρώ - 200.000, 000 Ευρώ Δάνειο μέσα σε 24 ώρες Η απλή λύση χρημάτων. Για περισσότερες έρευνες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: immaculateloanprovidersltd@gmail.com Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Benjamine ή επισκεφθείτε το κατάστημά μας: Επίπεδο 29, Tiffany Tower, Jumeirah Lakes Towers Dubai. ΗΑΕ Επικοινωνήστε μαζί μας στο: immaculateloanprovidersltd@gmail.com Ευχαριστώ

Leave a Comment