Νέα δεδομένα στις καταναλωτικές συνήθειες φέρνουν οι αναταράξεις και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως προκύπτει από την έρευνα Global Consumer Insights Survey της PwC, στην οποία συμμετείχαν 9.069 καταναλωτές από 25 διαφορετικές χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Η άνοδος του πληθωρισμού αλλάζει την καθημερινότητα, ωθώντας τους καταναλωτές σε περισσότερες κατ’ οίκον δραστηριότητες αλλά και σημαντική μείωση εξόδων.