Τι πρέπει να γίνει το 2023, ώστε να ανακτηθεί η επενδυτική βαθμίδα;

Οικονομική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2023, τ.1026

Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος, πρώην υφυπουργός στον πρωθυπουργό

Η αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα θα αποτελέσει βασικό στόχο της οικονομικής πολιτικής για το 2023. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αρκετοί δεν συνειδητοποιούν την αξία μιας τέτοιας εξέλιξης. Σε συμβολικό επίπεδο, θα επισφραγίσει την επιστροφή της χώρας στα ευρωπαϊκά standards και θα στοιχειοθετήσει το τέλος μιας μακράς, επίπονης και επώδυνης προσπάθειας σημαντικότατων θυσιών από την ελληνική κοινωνία. Σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο, θα προκαλέσει την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το σύνολο των ελληνικών assets, καθώς, με βάση το καταστατικό αρκετών και σημαντικών διεθνών επενδυτικών σχημάτων, η μη ύπαρξη επενδυτικής βαθμίδας καθιστά απαγορευτική την τοποθέτηση-επένδυση στη χώρα.

Προκειμένου για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να ισχύσουν κάποιες προϋποθέσεις:  πρώτον, η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής να δημιουργεί τις προϋποθέσεις επίτευξης σταθερών πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα αποτελέσουν τη συνεισφορά της χώρας στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους· δεύτερον, η καταγραφή διατηρήσιμων θετικών ρυθμών ανάπτυξης, καθιστώντας ως απαραίτητα συστατικά την ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού προτύπου, την προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και την πολλαπλασιαστική απορρόφηση του συνόλου των ευρωπαϊκών κονδυλίων· τρίτον, η περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών και η μείωση των επισφαλών δανείων. Απαραίτητη είναι επίσης και η πολιτική σταθερότητα, χωρίς φυσικά οι οίκοι αξιολόγησης να υπεισέρχονται στη σύνθεση του μελλοντικού κυβερνητικού σχήματος, αλλά στη δέσμευση του πολιτικού προσωπικού στην επίτευξη των επιμέρους στόχων.

Για την οικονομική πολιτική αποτελεί πρόκληση η εύρεση της ισορροπίας μεταξύ της επίτευξης του βασικού στόχου της επενδυτικής βαθμίδας και των επιμέρους παραμέτρων, και η διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικής συνοχής.