Εμμανουέλα Ερρέρα, Υπεύθυνη Τεχνικού Τμήματος ΕΛΛΑΚΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

συνέντευξη στη Μαρίνα Πρωτονοταρίου

Σε περίοδο ενεργειακής κρίσης και αναζήτησης εναλλακτικών πηγών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η ΕΛΛΑΚΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υποστηρίζει ότι διαθέτει λύσεις. Αφού πρώτα ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις δυνατότητες που έχουν να στραφούν στην πράσινη ενέργεια, στη συνέχεια χαράσσει μια ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων, όπως υπαγορεύει η κυκλική οικονομία. Αφού βρεθεί το κατάλληλο εργαλείο χρηματοδότησης, προχωρά στο στάδιο της υλοποίησης και στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Η Εμμανουέλα Ερρέρα, με σπουδές χημικού μηχανικού και MSc Environmental Engineering, μίλησε στην Οικονομική για τη μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας, τα προτερήματά της αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 

Ποια είναι τα οφέλη για τις εταιρείες που αναζητούν λύσεις κυκλικής οικονομίας και πράσινης ενέργειας;

Η φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας αποτελεί μονόδρομο για την εξέλιξη και την ανάπτυξη μιας εταιρείας. Πλέον, η κυκλική οικονομία και η πράσινη ενέργεια δεν αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά ανταγωνιστική προϋπόθεση για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης. Συνεπώς, τα οφέλη δεν σχετίζονται μόνο με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά εντοπίζονται σε όλες τις δραστηριότητές τους. Οι λύσεις κυκλικής οικονομίας και πράσινης ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα ραγδαίας εξέλιξης στις εταιρείες, διαμορφώνοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς εντός των λύσεων κρύβονται πολύ κερδοφόρες ιδέες. Το οικονομικό όφελος από τέτοιες καινοτομίες είναι δεδομένο. Παράλληλα, οι εταιρείες όχι μόνο προστατεύουν το περιβάλλον αλλά δεν το επιβαρύνουν περαιτέρω, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα απόβλητά τους και εξοικονομώντας σημαντικά ποσά ενέργειας.

 

Έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των εταιρειών για την υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας; Για ποιες ενδιαφέρονται περισσότερο;

Κάθε χρόνο η υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, δεν είναι όλες οι τεχνολογίες το ίδιο εύκολο να εφαρμοστούν. Για τον λόγο αυτό, πολλές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται τόσο για ενεργειακά θέματα όσο και για θέματα διαχείρισης νερού και θέματα μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις επιλέγουν να ξεκινούν από πιο απλές λύσεις, όπως λύσεις επεξεργασίας νερού και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, και στη συνέχεια προχωρούν σε πιο σύνθετες λύσεις που αφορούν τα ενεργειακά έργα. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της τρέχουσας δύσκολης συγκυρίας, όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο επειδή είναι περιβαλλοντικά ωφέλιμο αλλά επειδή πλέον πρόκειται και για συμφέρουσες οικονομικά λύσεις.

 

Πώς μπορείτε να συνεισφέρετε στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους;

Πρώτα από όλα, με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας στον χώρο ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις για τις δυνατότητες που έχουν σε αυτούς τους τομείς. Συνεπώς, το πρώτο στάδιο είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση. Στη συνέχεια, για όσες επιχειρήσεις διαπιστωθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, διαθέτουμε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλη εμπειρία σε θέματα κυκλικής οικονομίας και πράσινης ενέργειας. Ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων, παρέχοντας τεχνική παρακολούθηση A to Z, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη. Αρχικά, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες και το πρόβλημα της κάθε επιχείρησης ή του φορέα, στη συνέχεια διαστασιολογούμε τη λύση και βρίσκουμε το κατάλληλο εργαλείο χρηματοδότησης, υλοποιούμε τη μελέτη και τις αδειοδοτήσεις και ολοκληρώνουμε την προσέγγιση βοηθώντας την ένταξη στη χρηματοδότηση. Βρισκόμαστε ταυτόχρονα σε συνεχή επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έτσι ώστε να υπάρχει μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τα πανεπιστήμια στις εταιρείες. Έτσι διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πραγματοποίηση του βήματος από τη θεωρία στην πράξη.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και παραγωγής βιοαερίου; 

Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και εξαιρετικά σημαντικά. Η βιομάζα δεν είναι απλώς μια πηγή ενέργειας που εντάσσεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για μια πηγή ενέργειας η οποία αγγίζει όλη την αλυσίδα της κυκλικής οικονομίας, από την παραγωγή αποβλήτων μέχρι την ολιστική διαχείριση. Μειώνονται τα παραγόμενα απόβλητα στις επιχειρήσεις, παράγεται ενέργεια με πράσινες μεθόδους κυκλικής οικονομίας και διαμορφώνεται ένα θετικό ενεργεικό ισοζύγιο σε σύγκριση με άλλες παραδοσιακές τεχνολογίες. Συνεπώς, αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας λύνει ταυτόχρονα δύο προβλήματα, την αύξηση της παραγωγής αποβλήτων και τη μείωση των πόρων, που εντείνεται ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης. Επιπροσθέτως, η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα είναι μια τεχνολογία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο στην Ελλάδα και είναι προσιτή για όλους, καθώς η βιομάζα αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πρώτης ύλης. Η παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας χώνευσης δεν βρίσκεται σε τόσο πρώιμο στάδιο όσο άλλες τεχνολογίες, καθώς έχει μελετηθεί εκτενέστερα και έχουν ήδη γίνει scale-up σε βιομηχανική κλίμακα. Επομένως, είναι γόνιμο το έδαφος για μαζική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Με την παραγωγή βιοαερίου, πλούσιο σε μεθάνιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υποκατάστατο του φυσικού αερίου, ξεπερνώντας έτσι την κρίση στην αγορά του τελευταίου.

 

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην κατασκευή μιας μονάδας βιοαερίου και ποιες οι δικές σας λύσεις;

Παλαιότερα υπήρχαν προβλήματα αναφορικά με τον σχεδιασμό τέτοιων μονάδων. Τα βασικά προβλήματα αφορούσαν τη σταθερότητα και το μείγμα της πρώτης ύλης. Ωστόσο, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και η εξειδίκευση που διαθέτουμε σε αυτό το αντικείμενο μας επέτρεψαν να μεγαλώσουμε το εύρος των πρώτων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλέον να εφαρμόζουμε μια προσιτή τεχνολογία ακόμη και σε περιπτώσεις που στο παρελθόν δεν ήταν εφικτό.

Σήμερα, η κυριότερη πρόκληση είναι η εξασφάλιση και η μεταφορά της πρώτης ύλης. Άλλες προκλήσεις αφορούν την αδειοδότηση, τη σύνδεση της μονάδας με το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το υψηλό κόστος. Εμείς από την πλευρά μας εντοπίζουμε την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και την πρώτη ύλη που μπορεί να αξιοποιηθεί, συνάπτουμε συμβόλαια με προμηθευτές πρώτης ύλης και κάνουμε προτάσεις για την τεχνολογία αξιοποίησης. Βοηθούμε τον πελάτη στην αδειοδότηση, στον σχεδιασμό και στη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης και υποστηρίζουμε σε όλες τις απαραίτητες μελέτες. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε συνεχώς τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις και βοηθούμε τον πελάτη να ενταχθεί σε αυτές.

Βεβαίως, να σημειώσω εδώ ότι η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα δεν είναι ο αυτοσκοπός. Υπάρχουν διάφορες πράσινες τεχνολογίες που μπορούμε να προτείνουμε, σε όλο το φάσμα, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και επιχείρησης. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που θα ήθελα να τονίσω είναι το γεωγραφικό στοιχείο, καθώς –όπως είναι γνωστό– η παραγωγή αγροτικών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή. Συνεπώς, η κάθε λύση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και εμείς φροντίζουμε να παρέχουμε την κατάλληλη λύση στην κατάλληλη περιοχή.

 

Πόσα έργα έχετε ολοκληρώσει; Για ποιου είδους έργα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση;

Καταρχάς, έχουν κατασκευαστεί πολλές μονάδες σε πιλοτικό επίπεδο. Κάποιες από τις τεχνολογίες αυτές προέρχονται από τις διδακτορικές διατριβές των ιδρυτών της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτευχθεί η μεταφορά τεχνολογίας από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σε πλήρη κλίμακα αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ μεγάλα και χρονοβόρα. Δεν κατασκευάζεται μια μονάδα από τη μια στιγμή στην άλλη. Συνεπώς, με μια μικρή δραστηριότητα που έχουμε εμείς έως τώρα, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της υλοποίησης δύο έργων, μίας μονάδας αξιοποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων 1 MW στα Τρίκαλα και μίας μονάδας αξιοποίησης αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων, υπολειμμάτων από ξενοδοχειακές μονάδες 500 kW στη Ρόδο. Ωστόσο, με μεγάλη μας χαρά έχουμε ξεκινήσει την ωρίμανση κι άλλων έργων σε όλη την Ελλάδα. Υπό μελέτη και αδειοδότηση βρίσκεται μια μονάδα 3 MW στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ σε προκαταρκτικό στάδιο βρίσκονται 3 μονάδες, 6 MW στην Κρήτη, 1,7 MW στη Θεσσαλονίκη και 1 MW στην Άρτα. Παράλληλα, έχουμε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για μονάδες κομπόστ, επεξεργασίας λυμάτων, αγωγών αποχέτευσης, αστικών στερεών αποβλήτων και αφαλάτωσης τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου τομέα.

 

Τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας; 

Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβει τι είναι. Πολλές φορές λέμε ότι η δράση μιας εταιρείας είναι περιβαλλοντικά θετική, αλλά επί της ουσίας δεν εφαρμόζει βιώσιμες λύσεις. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία σε κάθε στάδιο και βαθμίδα λειτουργίας μιας επιχείρησης θα πρέπει να ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας, είτε στη μείωση των αποβλήτων, είτε στη διαχείριση των αποβλήτων, είτε στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στη δραστηριότητά τους. Οπότε, κάθε επιχείρηση, προκειμένου να μπορεί να είναι ενεργή και να λειτουργεί σε ένα πολύ δύσκολο πλέον και ανταγωνιστικό επίπεδο, οφείλει να είναι ενεργή, να επενδύει και να παρακολουθεί από κοντά την αγορά, καθώς και να επενδύει σε αντίστοιχες τεχνολογίες.