Ο Φώτης Κουρμούσης, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του ΤΧΣ, συζητά με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη και τον Κώστα Μπλιάτκα στο πλαίσιο της σειράς “Μισή ώρα στην economia”.

Ο κ. Κουρμούσης εκτιμά πως χωρίς να έχουμε ακόμα φτάσει στο αναπτυξιακό επίπεδο που υπήρχε πριν τα Μνημόνια, η Ελληνική οικονομία σήμερα «έχει ωριμάσει» και συμπληρώνει πως «είμαστε πλέον ένα σκαλοπάτι πριν την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, διότι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν τη χώρα μας κάθε τόσο ανεβάζοντας επίπεδο τη χώρα μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο 2023 θα έχουμε πρόσβαση σε μεγάλες κεφαλαιαγορές και μακροχρόνιους επενδυτές.

Μιλά επίσης για τις εξελίξεις στην αειφόρο οικονομία (νέα ευρωπαϊκή οδηγία, δεσμεύσεις funds και τραπεζών για την κλιματική αλλαγή, επενδύσεις σε ΑΠΕ κ.α.)

Αναφέρεται ειδικότερα στα κριτήρια ESG μιας επιχείρησης; Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG, στην επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Τα κριτήρια αυτά είναι (Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) που στην ουσία αναφέρονται στους τρεις βασικούς παράγοντες μέτρησης των ηθικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας επένδυσης σε μια εταιρεία ή επιχείρηση.