Nέα πραγματικότητα στις πληρωμές από την εφαρμογή του PSD2

 

Άρθρο του Martin Koderisch (Principal Officer, London, Edgar Dunn & Company, Strategic Payments Consultants) στο πλαίσιο της Χορηγιάς Επικοινωνίας της economia Publishing στο συνέδριο “Payments 360o“της Βοussias Communications. 

Η κεντρική φιλοσοφία του PSD2, απαιτεί από τις τράπεζες να παρέχουν σε εξουσιοδοτημένες εξωτερικές οντότητες ή τρίτα μέρη τη δυνατότητα να εκκινούν μεταφορές πιστώσεων – ή να προωθούν πληρωμές – όπως και να παρέχουν άμεσες υπηρεσίες απευθείας από τους λογαριασμούς των πελατών (εφόσον έχουν την συγκατάθεση τους εκ των προτέρων). Παράλληλα και σύμφωνα με την εντολή του PSD2, η Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών (EBA) έθεσε σε κυκλοφορία ένα λεπτομερέστατο κείμενο εξειδικεύοντας σε δεύτερο επίπεδο το PSD2, γνωστό ως Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα (RTS). Το σημαντικό στο RTS είναι η σειρά νέων κανόνων για πρόσθετη ασφάλεια σε όλες τις απομακρυσμένες συναλλαγές πληρωμών άνω των €30.  Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρωτοβουλία Open Banking, έχει ήδη εισέλθει στη 2η φάση, απαιτώντας από τις Τράπεζες να παρέχουν ανοικτά API’s τα οποία να επιτρέπουν και να υποστηρίζουν όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες για τα push payments από τις αρχές του 2019.

Η μετάβαση προς τα push payments έχει ξεκινήσει

Από την άποψη του καταναλωτή, εκτός από τα ισχυρότερα μέτρα ασφάλειας, η συνολική εμπειρία στα push payments δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα του. Ωστόσο, οι πληρωμές αυτές έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις υποδομές των Τραπεζικών ΙΤ συστημάτων. Αντίθετα στα push payments τα κεφάλαια μεταφέρονται απευθείας από λογαριασμό σε λογαριασμό χωρίς μήνυμα εξουσιοδότησης ούτε κύκλωμα διακανονισμού.
Από την άποψη των εμπόρων, τα push payments προσφέρουν σημαντικά οφέλη, με κρισιμότερο το πολύ χαμηλό κόστος αποδοχής πληρωμών καθώς και άλλες εξοικονομήσεις κόστους. Συνεπώς, υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο για τους εμπόρους να στηρίξουν τα push payments και να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να τα χρησιμοποιούν. Οι έμποροι μπορούν στη συνέχεια να αποφασίσουν εάν και πώς να χρησιμοποιήσουν την εξοικονόμηση κόστους. Προφανώς άμεσες επιλογές των εμπόρων περιλαμβάνουν εκπτώσεις ή παροχή κινήτρων πιστότητας (loyalty) για τον καταναλωτή. Ωστόσο, για να γίνουν πλήρως εφικτά τα push payments απαιτείται να λειτουργεί ένα σύστημα άμεσης πληρωμής (immediate payment).

Πρόσφατες Ανακοινώσεις αποδεικνύουν τις ανατροπές στο τοπίο των πληρωμών

Η Mastercard ανακοίνωσε πρόσφατα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την κυκλοφορία του Mastercard Send. Το Mastercard Send είναι μια υπηρεσία πληρωμής λογαριασμού για τις πληρωμές peer-to-peer (P2P) και τις εκταμιεύσεις επιχειρήσεων προς καταναλωτή (B2C) που αποστέλλουν πληρωμές σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας το δίκτυο άμεσων πληρωμών του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσω της Vocalink που εξαγοράστηκε το 2017 από την Mastercard κατέστη δυνατή η υπηρεσία για real time πληρωμές. Η υπηρεσία βασίζεται εμπλέκοντας έναν ακόμα συνεργάτη της Mastercard, την Starling Bank, μία από τις νέες challenger banks του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού για τη διαχείριση κεφαλαίων, με σκοπό να εκταμιευτούν, πριν προωθηθούν σε μεμονωμένους λογαριασμούς μέσω fast payments. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο πρώτος πελάτης για την υπηρεσία είναι το Income Group, ένας πάροχος υπηρεσιών real time μισθοδοσίας, που προσφέρει άμεσα οφέλη cash flow στις επιχειρήσεις.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα μια νέα υπηρεσία πληρωμών σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA). Η Deutsche Bank θα εισπράττει τις πληρωμές πελατών απευθείας από τους λογαριασμούς των καταναλωτών μέσω push payments  σε συμμόρφωση με το PSD2. Με τα immediate payments που πραγματοποιούνται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, οι αεροπορικές εταιρείες που συμμετέχουν στην IATA θα επωφεληθούν από την επιτάχυνση ροής των κεφαλαίων τους, δημιουργώντας σημαντικά κεφάλαια κίνησης και πλεονεκτήματα ρευστότητας. Η Deutsche Bank δηλώνει ότι «τα οφέλη αυτά μειώνουν τα περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια που τα μέλη της IATA αναλαμβάνουν επί του παρόντος από δαπάνες επεξεργασίας πληρωμών και δόλιες δραστηριότητες».

Η Ανατροπή και οι Ευκαιρίες
Έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εξάπλωση των push payments. Συνεπώς, εναπόκειται στους Εμπόρους και τους Καταναλωτές να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορούν να επωφεληθούν από την υιοθέτηση των push payments σχεδιάζοντας κατάλληλα τις υπηρεσίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο “Payments 360o” θα βρείτε εδώ.