Ο Γιώργος Ξηραδάκης, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης