Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΥΡΑΜΙΣ Μεταλλουργία, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης