Ο Νικόλας Μπορνόζης, President & CEO της Capital Link, μιλάει για τα 1.000 τεύχη της Οικονομικής Επιθεώρησης