Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης