Πρόσκαιρη η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών

Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Νότιας Αφρικής είναι αρκετά περιορισμένες, με το συνολικό εμπόριο (άθροισμα εισαγωγών και εξαγωγών) σπανίως να ξεπερνά τα €150 εκατ. Μέχρι το 2017 η Νότια Αφρική κατέγραφε μικρό εμπορικό πλεόνασμα αλλά το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά (40%), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταγράψει εμπορικό πλεόνασμα €24 εκατ. Σε σχετικά υψηλό επίπεδο παρέμειναν οι εξαγωγές και το 2019, επιτρέποντας στο εμπορικό πλεόνασμα να προσεγγίσει τα €19 εκατ. Το 2020 οι εξαγωγές υποχώρησαν σημαντικά, σε επίπεδο χαμηλότερο από το 2017, με αποτέλεσμα το μικρό εμπορικό έλλειμμα να επιστρέψει – τάση που συνεχίστηκε και πέρσι.

Μηχανές, συσκευές και φάρμακα κυριαρχούν στις εξαγωγές

Περίπου το ένα πέμπτο των ελληνικών εξαγωγών στη Ν. Αφρική αφορούν σε μηχανές και συσκευές (σε αυτή την κατηγορία καταγράφηκε και η μεγάλη αύξηση εξαγωγών την περίοδο 2018-19), ενώ αντίστοιχο είναι το μερίδιο των εξαγωγών φαρμακευτικού υλικού. Στην τρίτη θέση ακολουθούν οι εξαγωγές πλαστικών υλών (10%) και η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από τις εξαγωγές αργιλίου ή τεχνουργημάτων του (7,8%) και λεβήτων ή μηχανικών συσκευών (7,6%). Οι υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες εξαγωγών κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, αντιστοιχώντας η κάθε μία σε λιγότερο από το 5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ν. Αφρική.

Εισάγουμε οχήματα, ζωοτροφές, νωπούς καρπούς και φρούτα

Η μερίδα του λέοντος στις εισαγωγές αγαθών από τη Ν. Αφρική ανήκει στα οχήματα (28,5%), ενώ υψηλά είναι και τα μερίδια των εισαγωγών ζωοτροφών και  νωπών καρπών και φρούτων (αμφότερα περί το 15%). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εισαγωγές παρασκευασμάτων λαχανικών-φρούτων και ψαριών. Αθροιστικά οι κατηγορίες αυτές αποτελούν πάνω από τα τρία τέταρτα του συνόλου, με όλες τις υπόλοιπες να ξεπερνούν μετά βίας τα €17 εκατ. Στο παρελθόν σημαντικό ήταν και το μερίδιο των εισαγωγών αργίλου και τεχνουργημάτων του (το 2018 ήταν το μεγαλύτερο, προσεγγίζοντας το 30%), πλην όμως το 2019 οι εισαγωγές σχεδόν μηδενίστηκαν και τη διετία που ακολούθησε η ανάκαμψη υπήρξε περιορισμένη.

Δυναμική ανάπτυξη στο εμπόριο ενδυμάτων

Την τελευταία 5ετία η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κατηγοριών εισαγώγιμων αγαθών από τη Νότια Αφρική αφορά στα ενδύματα, με τον ετήσιο ρυθμό να ξεπερνά το 180%. Πλην όμως η αφετηρία υπήρξε εξαιρετικά χαμηλή (σχεδόν μηδενικές εισαγωγές το 2017). Σε απόλυτα μεγέθη η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές παρασκευασμάτων λαχανικών και φρούτων, που βρέθηκαν στα €7,6 εκατ. το 2021 από μόλις €1,1 εκατ. το 2017. Στις εξαγωγές τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης καταγράφουν τα πλεκτά υφάσματα, ξεκινώντας όμως από εξαιρετικά χαμηλή αφετηρία το 2017. Σε απόλυτα μεγέθη η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην 5ετία στις εξαγωγές διαφόρων τεχνουργημάτων από κοινά μέταλλα.