Το Αρχείο Βοβολίνη στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος

 


Τον Ιανουάριο του 2020 τα αρχεία του οικονομικού περιοδικού Βιομηχανική Επιθεώρησις (1934-1990), του Σπύρου Α. Βοβολίνη, του Κωνσταντίνου Α. Βοβολίνη, καθώς επίσης και τα αρχεία της εφημερίδας Ελληνικόν Αίμα (1940-1949) παραχωρήθηκαν με δωρεά της κληρονόμου τους Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη (εκδότριας και διευθύντριας του εκδοτικού οίκου Εκδόσεις Κέρκυρα Α.Ε.-Economia Publishing) στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος.

[Δελτίο Τύπου, Τράπεζα της Ελλάδος, 5/3/2020]

Οι αρχειακές συλλογές ξεπερνούν τους 1.750 φακέλους και αναδεικνύουν μέσα από την ποικιλία των τεκμηρίων τους την πολυσχιδή δραστηριότητα και μαχητική αρθρογραφία των δύο αδελφών: του Σπύρου Βοβολίνη, ο οποίος επικεντρώθηκε στο δημοσιογραφικό και στον εκδοτικό στίβο, και του Κωνσταντίνου Βοβολίνη, ο οποίος διακρίθηκε για τις ερευνητικές – ιστορικές του δραστηριότητες και την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική.

      

 

Παράλληλα, τα αρχεία των εντύπων που εξέδωσαν φωτίζουν, μέσα από το δικό τους πρίσμα, τη βιομηχανική και ευρύτερα την οικονομική εξέλιξη της χώρας, όσον αφορά τη Βιομηχανική Επιθεώρηση, και την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης και των εθνικών αγώνων, στην περίπτωση του Ελληνικού Αίματος.


     

 

 

 

 

  

Η αλληλογραφία των πρωταγωνιστών όσο και το σύνολο των ιστορικών τεκμηρίων που περιέχονται στις αρχειακές συλλογές της οικογένειας Βοβολίνη αποτελούν πολύτιμες πηγές για τη διερεύνηση μίας ευρείας χρονικά περιόδου – από το Μεσοπόλεμο έως και τη δεκαετία του 1980 – και ενός ευρέος θεματικού φάσματος: από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την εξέλιξη του Τύπου και της έντυπης δημοσιογραφίας.

Η δωρεά των αρχείων των αδελφών Βοβολίνη στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος θα συμβάλει ουσιαστικά στην εμβάθυνση της μελέτης της πολιτικής και οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας, καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά στις υφιστάμενες αρχειακές συλλογές της ίδιας της Τράπεζας και των διοικητών της Εμμ. Τσουδερού, Κυρ. Βαρβαρέσου, Γ. Μαντζαβίνου, Ξεν. Ζολώτα και του υποδιοικητή Ι. Πεσμαζόγλου. 

Άλλωστε, οι πρότυπες συνθήκες διαφύλαξης του υλικού αλλά και διάθεσής του στο ερευνητικό κοινό, αποτελούν εχέγγυα για τη βέλτιστη λειτουργικότητά του για την επιστημονική κοινότητα.

Ο κατάλογος που είναι αναρτημένος στην Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται εδώ. 

Στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη βρίσκονται από το 2012 (επίσης με δωρεά της Α.Κ. Βοβολίνη) οι 2.656 φάκελοι του Μεγάλου Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού (ΜΕΒΛ). Για περισσότερες πληροφορίες και τους σχετικούς καταλόγους, πατήστε εδώ.