Διαδικασία συμμετοχής-24ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

Δημοσιεύτηκε από economia 14/10/2016 0 Σχόλια Διαγωνισμός, 

Για να θεωρηθεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό έγκυρη ο φοιτητής θα πρέπει να ακολουθήσει τα κάτωθι βήματα:

 

1. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας όπου ο φοιτητής ενημερώνεται για το email αποστολής της εργασίας καθώς και για την προσφορά του mentoring από τους διοργανωτές.


2. Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email κατόπιν της εγγραφής του/ων φοιτητή/ων έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των εργασιών (31 Μαρτίου 2018) μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση φοίτησης.

 

Όσοι φοιτητές δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα σεμινάριο mentoring στην αίθουσα εκδηλώσεων EcoZone, στον ισόγειο χώρο των γραφείων του Ομίλου economia, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα.