Τουλάχιστον 3 χαρακτήρες

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Καθοριστικός ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης για την αγορά ακινήτων
Μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των κεφαλαίων του ΤΑΑ, δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία να προκύψει ένας βιώσιμος και ανθεκτικότερος κλάδος ακινήτων, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την Ελλάδα και το ελληνικό real estate. Μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των κεφαλαίων του ΤΑΑ, δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία να προκύψει ένας βιώσιμος και ανθεκτικότερος κλάδος ακινήτων, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον.

Γενικότερα, η επιρροή του ΤΑΑ στον ελληνικό τομέα ακινήτων θα είναι κυρίως σε τομείς και πυλώνες ενδιαφέροντος όπως: 

α) Η ανάκαμψη και ανάπτυξη, κυρίως σε έργα που αφορούν ανακαινίσεις σε ήδη υφιστάμενα ακίνητα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, αλλά και θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομία και φυσικά αναβαθμίζοντας τη συνολική αξία των ακινήτων.

β) Η βελτίωση των υποδομών (π.χ. οδοί, αστικές συγκοινωνίες και ενέργεια), με αποτέλεσμα τη βελτίωση στην προσβασιμότητα των ακινήτων και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

γ) Η βιωσιμότητα και οι πράσινες επενδύσεις, προωθώντας την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη γενικότερη ευθυγράμμιση με τις αρχές του βιώσιμου και υπεύθυνου επιχειρείν. 

δ) Η διεθνής προσέλκυση επενδύσεων, καθιστώντας τη χώρα έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για όσους αναζητούν ευκαιρίες στον τομέα ακινήτων.

Το ΤΑΑ προσφέρει στις εταιρείες real estate τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό δύο βασικές προκλήσεις, με τις οποίες είναι αντιμέτωπος διεθνώς ο κλάδος των ακινήτων, δηλαδή το αυξημένο και κυμαινόμενο κόστος δανεισμού και τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Στο περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί, το ΤΑΑ προσφέρει στις εταιρείες του κλάδου δυνατότητα πρόσβασης σε μακροχρόνια χρηματοδότηση, με σταθερούς και ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, ακόμη και 4-5 φορές χαμηλότερα σε σχέση με τους αντίστοιχους όρους χρηματοδότησης από τις τράπεζες, και διάρκειες που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 20 έτη. Θα έλεγα ότι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, για έργα που μπορούν να ενταχθούν στους πυλώνες του, αποτελεί μια προφανή και ιδιαιτέρως επωφελή επιλογή. 

«ΤΟ ΤΑΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ REAL ESTATE ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΔΙΕΘΝΩΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

Ήδη, σημαντικές αναπτύξεις που προωθούνται αυτή τη στιγμή, είτε από ΑΕΕΑΠ είτε από developers, έχουν υπαχθεί ή είναι προς ένταξη στο Ταμείο. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μετατροπή του εμπορικού κέντρου Athens Heart σε «πράσινο» κτίριο γραφείων, μια επένδυση συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, που δρομολογεί η Premia Properties ΑΕΕΑΠ. Το κτίριο των 26.500 τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Χαμοστέρνας, πρόκειται να πιστοποιηθεί και κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο LEED Gold.

Το ΤΑΑ για τον κλάδο ακινήτων συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον πυλώνα της πράσινης μετάβασης, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Με τη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Ταμείο μπορούν να υλοποιηθούν νέα έργα ανάπτυξης ακινήτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου, βιώσιμου προϊόντος, σύγχρονων προδιαγραφών, καθώς και έργα αναβάθμισης του υφιστάμενου stock, μέσω της ανακαίνισης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων καθώς και της ανάπτυξης «πράσινων» υποδομών. 

Η εισαγωγή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην κατασκευή και λειτουργία των ακινήτων συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μειώνοντας παράλληλα τα κόστη λειτουργίας των ακινήτων και βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής των χρηστών.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, ο κλάδος των ακινήτων έχει την ευκαιρία να καταστεί πιο σύγχρονος και ανταγωνιστικός, και συνεπώς ελκυστικότερος, για τους ξένους επενδυτές, και να συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Νικόλαος Μπαζιώτης είναι CFO | CIO της Premia Properties

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ