Τουλάχιστον 3 χαρακτήρες

ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Οι πλειστηριασμοί ως εναλλακτικό μέσο απορρόφησης ακινήτων: Ενισχυμένος ο ρόλος των ιδιωτών αγοραστών
Η συμμετοχή των ιδιωτών αναμένεται να έχει και για τα επόμενα χρόνια ένα όριο, καθώς θα εξακολουθήσει να υπάρχει μια μερίδα των ενδιαφερομένων που θα εστιάζει στο ρίσκο, παρά στα οφέλη της συναλλαγής, χωρίς ωστόσο αυτό να παραγκωνίζει τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει στον κλάδο.

Οι πλειστηριασμοί (ειδικά τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία διενεργούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά) έχουν αναδειχθεί σε ένα εργαλείο για το κοινό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάποιο ακίνητο, είτε ως μορφή επένδυσης είτε προκειμένου να το ιδιοχρησιμοποιήσει. 

Μέχρι αρκετά πρόσφατα, στους πλειστηριασμούς, αγοραστές των προς διάθεση ακινήτων ήταν σε συντριπτική πλειοψηφία οι ίδιοι οι επισπεύδοντες, ή εταιρείες σχετιζόμενες με αυτούς. Τόσο η διά ζώσης διενέργεια αυτών (με το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε κατά τη διενέργεια αυτών) όσο και η έλλειψη γνώσης των επόμενων ενεργειών, στις οποίες έπρεπε να προβεί ο κάθε υπερθεματιστής, είχαν διαμορφώσει ένα αρνητικό κλίμα. Τα τελευταία, ειδικά, χρόνια, με καθοριστικό κριτήριο την αποκλειστικά ηλεκτρονική διενέργεια αυτών, το κλίμα που επικρατούσε έχει σε μεγάλο βαθμό αναστραφεί και αυτό αποδεικνύεται μέσω της γενικευμένης πλέον συμμετοχής των ιδιωτών στη διαδικασία. 

Εξηγήσεις της ολοένα και αυξανόμενης συμμετοχής των ιδιωτών στη διαδικασία του πλειστηριασμού, σε μια αγορά που γνωρίζει διαδοχικές αυξητικές τάσεις στις τιμές των ακινήτων, είναι πολλές, αρχής γενομένης από την ύπαρξη επενδυτικής ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ζητούμενη τιμή ανάγεται σε προγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία διενέργειας της συναλλαγής, καθώς και το ότι, σε περιπτώσεις επαναληπτικών προγραμμάτων, η ζητούμενη τιμή υποχρεωτικά βαίνει μειούμενη. Επιπλέον, σε αυτού του είδους τις συναλλαγές λειτουργεί προς όφελος των ενδιαφερομένων ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς η προσφορά των ακινήτων παραμένει μικρότερη από τη ζήτηση αυτών. Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός της γενικευμένης πλέον διαφήμισης των προγραμμάτων πλειστηριασμού ακόμα και σε sites που «παραδοσιακά» διαφημίζουν προς μεταβίβαση ακίνητα (όλων των ειδών και κατηγοριών), ακόμα και σε μεσιτικά γραφεία πιο τοπικού χαρακτήρα. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν και το διαρκές κίνητρο των ιδιωτών για τη συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά προγράμματα πλειστηριασμών και μένει να σταθμιστούν έναντι του ρίσκου που υφίσταται στη διαδικασία, λόγω των εκ φύσεως περιορισμών αυτής και της ιδιαίτερης μορφής της.

«ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ, ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΕΧΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

Η διαδικασία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό αφενός είναι απλή και λήγει σύντομα, με αποτέλεσμα ο ιδιώτης που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού να αποκτά πιο άμεσα το ακίνητο (από την άποψη της απόκτησης του τίτλου), αφετέρου είναι απόλυτα διαφανής, καθώς διενεργείται μέσω του ηλεκτρονικού site e-auction, στο οποίο αναρτώνται τα απαιτούμενα έγγραφα παρέχοντας τη ραχοκοκαλιά της πληροφορίας που χρειάζεται κάθε ενδιαφερόμενος. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με ειδικά δανειοδοτικά πακέτα που υπάρχουν στην αγορά, παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιώτες να συμμετάσχουν στην εκποίηση ακινήτων, ακόμα και αν δεν έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να απαξιωθεί και το ελεγχόμενο ρίσκο, προερχόμενο από τη μη  επίσκεψη στο ακίνητο σε χρόνο πριν από την απόκτησή του, καθώς και στο έλλειμμα πληροφόρησης του ενδιαφερομένου σε επίπεδο τεχνικής και νομικής μεταβιβασιμότητας αυτού. Τα ανωτέρω καλύπτονται από τον προγενέστερο έλεγχο σε νομικό και τεχνικό επίπεδο του ακινήτου (στον βαθμό που μπορεί να διενεργηθεί), καθώς ο τομέας του real estate για αυτής της κατηγορίας τα ακίνητα βρίσκεται σε μεγάλη ακμή, με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να απευθυνθεί σε εξειδικευμένες εταιρείες, όπως η Alsvit/Hipoges Company, που μπορούν σε συμβουλευτικό, και όχι μόνο, επίπεδο να παρέχουν υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες και στοχευμένες στην απόκτηση ακινήτου μέσω πλειστηριασμού, ώστε το ρίσκο να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ελεγχόμενο και περιορισμένο. Στόχος εδώ είναι το ρίσκο, που θα μπορούσε να αποτελέσει και τον φραγμό του κάθε ιδιώτη, να καταστεί ελεγχόμενο, ώστε να «κερδίσει» το επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Η συμμετοχή των ιδιωτών αναμένεται να έχει και για τα επόμενα χρόνια ένα όριο, καθώς θα εξακολουθήσει να υπάρχει μια μερίδα των ενδιαφερομένων που θα εστιάζει στο ρίσκο, παρά στα οφέλη της συναλλαγής, χωρίς ωστόσο αυτό να παραγκωνίζει τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει στον κλάδο και έχουν καταστήσει προσιτή και οικεία τη διαδικασία απόκτησης ακινήτου μέσω πλειστηριασμού για τους ιδιώτες.

*Η Νάντια Τσίρη είναι Associate Director Legal στην Alsvit Hipoges Company και ο Κώστας Στάθης είναι Associate Director Sales στην Alsvit Hipoges CompanyΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ