Τουλάχιστον 3 χαρακτήρες

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας συμμετοχής.
  • Κάθε εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει σε έκταση των αριθμό των 2,000 λέξεων σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, διάστιχο 1.15 και να αποσταλεί σε αρχείο Μicrosoft Word.
  • Στο σύνολο των 2,000 λέξεων δεν περιλαμβάνονται o τίτλος, η βιβλιογραφία, οι λεζάντες και το κείμενο του εξωφύλλου.
  • Η εργασία μπορεί να υποβληθεί είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.
  • Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει με μια (1) ατομική ή/και μια (1) ομαδική εργασία.
  • Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.
  • Στην περίπτωση ομάδας, τα άτομα μπορεί να είναι και από διαφορετικές σχολές/βαθμίδες εκπαίδευσης. Η σχολή/ εκπαιδευτικό ίδρυμα του κάθε ατόμου, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην αρχή της κάθε εργασίας.
  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι η 15η Μαΐου 2024.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας (δηλ. προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές), καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2023.
  • Στην περίπτωση ομαδικής εργασίας ως εκπρόσωπος επικοινωνίας ορίζεται το άτομο που θα υποβάλει την εργασία.
  • Βραβεύονται οι καλύτερες 3 ατομικές και 3 ομαδικές εργασίες.
  • Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης πηγής, δημοσιευμένης ή μη, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις βιβλιογραφικές αναφορές στο κυρίως κείμενο, με συνοπτική αναφορά στο τέλος της εργασίας.
  • Σκόπιμο είναι να παρατίθεται η βιβλιογραφία από έντυπες και όχι μόνο από διαδικτυακές/ηλεκτρονικές πηγές.
  • Η ορθή χρήση του συντακτικού και η σωστή ορθογραφία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βαθμολογία.
  • Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από τους προηγούμενους Φοιτητικούς Διαγωνισμούς του περιοδικού «Οικονομική Επιθεώρηση».
  • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς, αλλά δεν έχουν βραβευθεί.
  • Η αξιολόγηση των εργασιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου 2024.
  • Η κατανομή των βραβείων γίνεται από τους διοργανωτές βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των εργασιών.
  • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν τις βραβευθείσες εργασίες.
  • Η Τελετή απονομής των βραβείων προγραμματίζεται για αρχές Ιουνίου 2024 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα).

*Οι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν δίχως προηγούμενη ειδοποίηση από τους διοργανωτές.