Τουλάχιστον 3 χαρακτήρες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σημαντικές οι προκλήσεις στη διαχείριση ακινήτων λόγω της κατάστασης του κτιριακού αποθέματος της χώρας
Σημαντικές οι προκλήσεις στη διαχείριση ακινήτων λόγω της κατάστασης του κτιριακού αποθέματος της χώρας
O Κωνσταντίνος Β. Δηλαράς, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας RCG (Resolute Cepal Greece), αναδεικνύει πέντε καίρια ζητήματα που αφορούν την ελληνική αγορά ακινήτων, αλλά και τις προοπτικές και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.

Η κατάσταση του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα

Σε γενικές γραμμές, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας το απόθεμα μπορεί να θεωρηθεί κάτω του μετρίου από άποψη ενεργειακής απόδοσης. Καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο, το απόθεμα βελτιώνεται, δεδομένου ότι η αποκέντρωση έλαβε χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο (μετά τη δεκαετία του ’80). 

Το σημαντικότερο όμως είναι η ανάπλαση και ο μετασχηματισμός των υποβαθμισμένων περιοχών που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια σε οικιστικές και εμπορικές περιοχές της Αθήνας. Τα Εξάρχεια, η Κυψέλη, το Μοσχάτο, η Ομόνοια, η Πειραιώς έχουν πλέον επανατοποθετηθεί στην κτηματαγορά με ένα νέο «αέρα», και έχουν κεφαλαιοποιήσει σημαντικές υπεραξίες σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Η επιτυχία αυτών των περιοχών οφείλεται κυρίως στο τρίπτυχο τοπική οικονομική ανάπτυξη, ιδιωτικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες της πολιτείας που αναμορφώνουν και αναβαθμίζουν μια ευρύτερη περιοχή σε ένα νέο πρότυπο.

Οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις στον χώρο των ακινήτων 

  • Η γραφειοκρατία στην ωρίμανση/τακτοποίηση των ακινήτων προς μεταβίβαση. Ειδικότερα στη διαδικασία μεταβίβασης χαρτοφυλακίων (εκατοντάδων ακινήτων σε μια συναλλαγή) μεταξύ θεσμικών επενδυτών, σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση.
  • Η κατακερματισμένη ιδιοκτησία, που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αναβάθμισης των κτιρίων στο σύνολό τους. 
  • Η υψηλή συγκέντρωση του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό της χώρας ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. 

Μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ανήκει σε ιδρύματα, ταμεία και τράπεζες. Εμπόδιο ή ευκαιρία;

Πρόκειται για μια πρόκληση που μετατρέπεται σε ευκαιρία για όλους τους ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες, διαχειριστές και τελικούς αγοραστές ακινήτων). 

Ειδικότερα, για την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων με χιλιάδες ακίνητα απαιτείται ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης, υιοθετώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό, τα οποία θα προσαρμόζονται στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς ακινήτων. 

ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ, Η ΚΥΨΕΛΗ, ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ, Η ΟΜΟΝΟΙΑ, Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ «ΑΕΡΑ» ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ.

Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω, η RCG διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τεχνολογία για να βελτιστοποιήσει τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ακινήτων με απώτατο σκοπό την πώλησή τους.

Μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση του χώρου της αγοράς ακινήτων

 

Ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κτηματαγορά είναι τα εξής:

  • Η αποκέντρωση του δημοσίου τομέα από το κέντρο της Αθήνας. 
  • Η πολεοδόμηση περιοχών εντός του αστικού ιστού που παραμένουν εκτός σχεδίου. 
  • Η μη επιβολή περαιτέρω φόρων στην ακίνητη περιουσία, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση της αγοράς. 
  • Η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας στη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων. 
  • Η άμεση ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε όλη την επικράτεια. 

Ειδικότερα στον χώρο των REOs (Real Estate Owned) και RECs (Real Estate Collaterals), προτείνεται:

Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, εκτιμητές, δικαστικοί επιμελητές και διαχειριστές ακινήτων/asset managers) να εκσυγχρονιστούν εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες, για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο όγκο των ακινήτων που θα προκύψουν από τα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι διαχειριστές ακινήτων να εφαρμόζουν ανεπτυγμένες βάσεις δεδομένων και αναλύσεων (Data Science & Analytics Tools), γεγονός το οποίο θα μετασχηματίσει τον κλάδο ως προς την καθημερινή διαχείριση. 

Η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών ή/και συγχωνεύσεων αντίστοιχου μοντέλου της RCG (Resolute Cepal Greece). 

Ποια η θέση της Resolute Cepal Greece σε σχέση με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς ανταγωνιστές

Η RCG, μέσω της κοινοπραξίας, αξιοποιεί τη διεθνή πολυετή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς σχετικά με τις πολιτικές, διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης ακινήτων, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει και εξελίσσει διαρκώς το προσωπικό της και υιοθετεί ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία. 

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία καταφέρνει να συστηματοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ακινήτων (asset lifecycle), δημιουργώντας υπεραξία στα υπό διαχείριση REOs χαρτοφυλάκια για τους επενδυτές.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ