Τουλάχιστον 3 χαρακτήρες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ & ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ