Τουλάχιστον 3 χαρακτήρες

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ