Το τέταρτο τεύχος

Βιομηχανική Επιθεώρησις, Οκτώβριος 1934